Ga naar de inhoud

Bekijk hier de laatste berichten

Bij (steeds meer) foto’s kun je deze door op de foto te klikken, vergroten

Een prachtig overzicht van de Kraanvogeltrek, opgetekend op 09-03-2024 vanuit de vogelwerkgroep

Wel heel vroege bloeiers in de Heemtuin (03-04-2024)

De laatste vogelringvangsten van de ringgroep (20-03-2024)

De Knotgroep spot uilen

Ooievaarsnest ingericht (24-3-2024, vernieuwd op 04-04-2024)

Enkele natuurfoto’s van Leen den Ouden (21-03-2024)

Hoge windturbines in de Alblasserwaard? Wat is de stand van zaken? (17-03 2024)

Het jaaroverzicht van de terugmeldingen van geringde vogels door Ad Kooij (17-03-2024)

Een verhaal vanuit de Weidevogelwerkgroep door André Hornstra (17-03-2024)

Voorjaarsbloemen in de Heemtuin (14-03-2024)