Ga naar de inhoud

De spagaat van Bote de Boer

Wie is Bote de Boer?

Bote en Astrid de Boer kregen in 2023 de Gouden Grutto uitgereikt. Dat is een prijs voor boeren (van Vogelbescherming Nederland) die zich meer dan gemiddeld inzetten voor weidevogels op hun land.
Dit bericht zag ik in 2023 voorbij komen en mijn aandacht was gelijk gewekt. 

Bote de Boer zat nl. bij mij op de lagere school (of ik bij hem). In 2000 kocht hij een melkveebedrijf in Tjerkwerd in Friesland. Bote en Astrid de Boer hebben in totaal zo’n 50 hectare landbouwgrond, waar ze zo’n 90 koeien op houden. Hij zag aanvankelijk weidevogels verdwijnen en besloot twintig hectare als agrarische natuur te beheren. 
Dat beheren van twintig hectare als agrarische natuur wierp zijn vruchten af. Het land is bijna een ‘paradijs voor weidevogels’, met oude greppels, een hoog waterpeil, veel kruiden en een latere maaidatum. Geen turbogras dus. Het grasland aan de provinciale weg tussen Bolsward en Workum kwam als ‘Botes Paradijs’ bekend te staan. Er broeden inmiddels zo’n 90 paartjes Grutto’s. 

Over Bote en Astrid en hun gezin is recent een film gemaakt: Vogels kun je niet melken. 
De film draait momenteel (voorjaar 2024) in de bioscopen. Ik heb de film gezien en vond het enorm boeiend. Een echte aanrader wat mij betreft. 

De film gaat over Bote, zijn gezin en de weidevogels. Bote is helemaal in de ban van de weidevogels. Zo erg zelfs dat het flink ten koste gaat van het rendement van zijn bedrijf. Iedereen vindt het geweldig en loopt met Bote weg. De plaatselijke vogelwacht,  Vogelbescherming Nederland,  natuurbeheerorganisaties, etc. Totdat er een nieuwe financiering voor een nieuwe stal wordt aangevraagd bij de Rabobank. Dan kijkt even niemand naar de weidevogels en de geweldige resultaten die Bote op dit gebied boekt. Nee, dan gaat het over het gebrek aan rendement in het melkveebedrijf. De financieringsaanvraag wordt afgewezen. Bote blijft enorm van zijn weidevogels houden maar zijn vrouw en kinderen gaan daar heel anders over denken. Zijn zonen willen boeren. Rendement en turbogras en geen weidevogels meer. 

Bote zit in een spagaat. Hij houdt van zijn weidevogels maar uiteraard ook van zijn gezin. Hij wil ook zijn zonen de kans bieden om te kunnen boeren. 

Verder zal ik niets verklappen, het is de moeite waard om deze film zelf te bekijken. Er wordt niets gespeeld. Er zijn geen acteurs. Deze mensen zijn echt,  de emoties ook.