Ga naar de inhoud

Geplande lezingen in 2023

Lezingen in de winter en het voorjaar van 2023 in het Streeknatuurcentrum van de Natuur- en vogelwacht Alblasserwaard
Aanvang lezingen 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs: € 2,50


Donderdag 19 januari 2023

Jako van Gorsel
Zeevogels kijken in najaar en winter

De vogeltrek speelt zich voor een groot deel af langs de kust. De kustlijn is voor ontelbare vogels het baken dat hen van noord naar zuid voert, en andersom. Dat geldt in het bijzonder voor zeevogels. Als vogelaar en natuurfilmer is Jako van Gorsel, op YouTube actief als De Visdief, in najaar en winter vaak aan de kust te vinden speciaal om zeevogels te filmen. Wat zijn de beste plekken om zeevogels te zien? Welke vogelsoorten zie je er en waarom zie je ze speciaal op deze plaatsen?

Natuurlijk wordt deze lezing ondersteund door filmbeelden en krijg je praktische tips voor het geval je zelf aan de kust vogels wilt gaan kijken.

Donderdag 16 februari 2023

Theo Bakker (coördinator weidevogelgroep)

Weidevogels en weidevogelbescherming
Het weidevogelseizoen 2022 ligt alweer lang achter ons, maar de weidevogelwerkgroep  “de Alblasserwaard”, onderdeel van de Natuur- en vogelwacht, kijkt alweer uit naar het nieuwe seizoen in 2023. Het seizoen loopt van maart t/m juni.

Met ruim 45 vrijwilligers lopen zij in de Alblasserwaard bij boerenbedrijven de maisakkers en graspercelen af, op zoek naar de nesten van, voornamelijk, de kievit, de grutto, de tureluur en de scholekster. Dit met als doel deze nesten te beschermen tegen het bewerken, bemesten, inzaaien en het maaien. Jaarlijks worden er ruim 2100 nesten gevonden en beschermd. Hierdoor blijft het weidevogelbestand al enkele jaren op peil.
Onze groep vrijwilligers is de afgelopen paar jaar significant gegroeid, maar wij zijn als werkgroep altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers, die ons komen helpen.

Om de kans op vrijwilligers te vergroten, organiseren we op donderdag 16 februari 2023, voorafgaande aan het nieuwe seizoen, een thema-avond over de Weidevogelbescherming in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder over de werkzaamheden en activiteiten van de vrijwilligers in de Alblasserwaard die deze hobby met plezier en enthousiasme uitvoeren.

Zet deze datum alvast met rood in uw agenda, onze weidevogels verdienen onze aandacht en bescherming.

Woensdag 29 maart 2023, (tevens ledenvergadering)

Na de vergadering zullen een aantal leden van de vogelwerkgroep een presentatie geven van wat er op vogelgebied zoal in de Alblasserwaard valt te zien en beleven.

Donderdag 20 april 2023

Arie-Jacob Brokking

Kerkuilen in de Alblasserwaard door de jaren heen

De Kerkuil is voor velen een mysterieuze vogel die we niet vaak zullen zien.
Gelukkig zijn ze er inmiddels wel weer en is er zelfs een “gezonde” populatie in onze Alblasserwaard van deze prachtige vogel.

Op deze avond krijgt u uitleg over hoe dit jarenlange proces is verlopen.

Tevens vertelt de heer Brokking u hoe de bescherming van de Kerkuil er nu en vooral in de toekomst uit kan zien. D.m.v. foto’s en getallen laat hij u zien wat er in vele jaren is gedaan om de Kerkuil terug in onze natuur te krijgen. 

                                          (Coördinatie lezingen: Jopie Zwartbol)