Ga naar de inhoud

Geplande lezingen in 2024/2025

De onderstaande lezingen staan gepland:

26 september 2024: ‘De Alblasserwaard door vlinderogen’

Op deze avond zal Anthonie Stip een lezing geven over vlinders in de Alblasserwaard.

Anthonie was jarenlang in verschillende werkgroepen actief voor de Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’ en is nog steeds lid van de vereniging. Hij werkt voor De Vlinderstichting als projectleider en podcastmaker en zal u tijdens deze lezing meenemen in de wondere wereld van vlinders. Anthonie vertelt hoe vlinders leven en wat ze nodig hebben. Ook laat hij zien hoe u kunt bijdragen aan vlinderbescherming, bijvoorbeeld door vlinders te tellen en waarom dat meer dan nodig is. Een inspirerende avond waarin u de wereld door vlinderogen leert kennen.

17 oktober 2024: ‘Botanische expeditie Armenië’

De spreker is Kjell Nilsen en hij schreef:
In juni 2016 heb ik deelgenomen aan een internationale botanische expeditie in Armenië. Het doel van de reis was met name te onderzoeken welke soorten zegge (carex) in dit land voorkomen. De expeditie stond onder leiding van Jacob Koopman, Carex specialist en auteur van het boek carex Europea. Verder was er begeleiding door leden van de Botanische Faculteit van de Universiteit van Jerevan.

Hoewel de nadruk op de Zeggen lag heb ik onderweg natuurlijk naar van alles wat mijn interesse trok gekeken, zoals onder andere vogels en insecten. Armenië is een bergachtig land in de Kaukasus waarbij 90% van het land boven de 1000m hoogte ligt. Deze presentatie is te zien als een reisverslag door het land waarbij ik ook enkele culturele aspecten zal toelichten.

Mijn naam is Kjell Nilsen en ik ben 64 jaar. Ik ben mijn hele leven al geïnteresseerd in de natuur. Het begon met vogels en planten maar later zijn daar ook de insecten, paddenstoelen en (korst)mossen bijgekomen. Als het even mogelijk is ben ik elk weekend wel ergens in een mooi natuurgebied te vinden. Ik probeer ook altijd vast te leggen wat ik zie. Armenië heb ik ervaren als een ongerept land met een verrassend veelzijdige natuur.

21 november 2024 – Reinier Jacquet en Rob Haan van de Natuur- en vogelwacht Biesbosch met een lezing over de bever, de otter en zoogdieren in het algemeen.

16 januari 2025 – Hans Boekhout met “Vogels in Marokko”.

In februari 2025 komt Dominic Dijkshoorn over wilde bijen en hommels.

De lezingen worden gehouden in het Streeknatuurcentrum van de Natuur- en vogelwacht Alblasserwaard aan de  Matenaweg 1, 3356 LS Papendrecht.

Aanvang lezingen 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs is 2,50 euro.

(Coördinatie lezingen: Jopie Zwartbol)