Ga naar de inhoud

Geplande lezingen in 2023 en 2024

Lezingen in de winter en het voorjaar van 2023 en in begin 2024 in het Streeknatuurcentrum van de Natuur- en vogelwacht Alblasserwaard
Aanvang lezingen 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs: € 2,50

Om alvast te noteren: de lezingen die voor 2024 op de planning staan.


18 januari 2024 : Natuurtuinen door Leen den Ouden

15 februari 2024 : Wadvogels van de toendra tot aan Zuid-Afrika door Albert de Jong

27 maart 2024 : Ledenvergadering met na de pauze een presentatie (onderwerp komt in het winternummer van Onze Waard)

18 april 2024 : Grutto’s door Astrid Kant

Donderdag 16 november 2023

Leden van de Vogelwerkgroep

Een varia-lezing

Onder andere Richard Slagboom, Rick Dekker, Edgar van Boheemen en Hendrik Jan van Dijk zullen verhalen vertellen uit het veld, resultaten van onderzoeken, een kleine quiz en diverse beelden tonen van alles wat hen het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. 

Het exacte programma wordt last minute bekend gemaakt, Er worden 6-8 sprekers verwacht voor elk 15-20 minuten. Het belooft weer een boeiende en inspirerende avond te worden!

Donderdag 26 oktober 2023 Deze lezing stond eerder op 19 oktober gepland.

Boswachter Harm Blom

Een lezing over de Biesbosch door boswachter Harm Blom over de Biesbosch

De Biesbosch is een uniek zoetwatergetijdengebied en daarmee uniek voor mens én dier. Ondanks de Deltawerken is er nog steeds sprake van getijde en heel veel dieren zijn hiervan afhankelijk. Dat is al ruim 600 jaar zo!

In de laatste 20 jaar is er veel landbouwgebied teruggegeven aan het water. Dit in het kader van Ruimte voor de Rivier, Natuurontwikkeling en kleiwinning.
Daarmee is een grotendeels verdwenen schakel, het ondiepe intergetijdengebied, weer grotendeels terug in het Biesboschgebied. Het is geweldig om te zien hoe de natuur hierop is ingesprongen. Geef water de ruimte en topnatuur volgt vanzelf. Zeker in een Deltagebied zoals de Biesbosch.

Boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer neemt u tijdens de lezing mee in de rijke en gevarieerde wereld van de Biesboschnatuur. Het gebied is absoluut meer dan riet, water en wilgenbos. Niet alleen boven water maar zeker ook onder water.

Van rijkbloeiende stroomdalgraslanden tot de visarend en van bevers tot tienduizenden vissen!  Het gebied is volop in ontwikkeling en je kan er fantastisch van genieten!

Donderdag 21 september 2023

Addy de Jongh

Over Otters

Een van de doctoraal onderwerpen van Addy, naast een studie over het grazen van Ganzen, betrof een onderzoek aan het zwem- en duikgedrag van de Otter. Samen met Bart Nolet (bekend van het uitzetten van Bevers in de Biesbosch) en andere studenten richtte Addy de Stichting Otterstation Nederland (SON) op.

De SON nam de taak op zich om samen met andere organisaties de Otter voor uitsterven te behoeden. De Otter is van de Rode Lijst gehaald, maar er moet nog een vinger aan de pols worden gehouden. Ondertussen bevolkt de Otter de Biesbosch.

Donderdag 20 april 2023

Arie-Jacob Brokking

Kerkuilen in de Alblasserwaard door de jaren heen

De Kerkuil is voor velen een mysterieuze vogel die we niet vaak zullen zien.
Gelukkig zijn ze er inmiddels wel weer en is er zelfs een “gezonde” populatie in onze Alblasserwaard van deze prachtige vogel.

Op deze avond krijgt u uitleg over hoe dit jarenlange proces is verlopen.

Tevens vertelt de heer Brokking u hoe de bescherming van de Kerkuil er nu en vooral in de toekomst uit kan zien. D.m.v. foto’s en getallen laat hij u zien wat er in vele jaren is gedaan om de Kerkuil terug in onze natuur te krijgen. 

Woensdag 29 maart 2023 (tevens ledenvergadering)

Na de vergadering zullen een aantal leden van de vogelwerkgroep een presentatie geven van wat er op vogelgebied zoal in de Alblasserwaard valt te zien en beleven.

Donderdag 16 februari 2023

Theo Bakker (coördinator weidevogelgroep)

Weidevogels en weidevogelbescherming
Het weidevogelseizoen 2022 ligt alweer lang achter ons, maar de weidevogelwerkgroep  “de Alblasserwaard”, onderdeel van de Natuur- en vogelwacht, kijkt alweer uit naar het nieuwe seizoen in 2023. Het seizoen loopt van maart t/m juni.

Met ruim 45 vrijwilligers lopen zij in de Alblasserwaard bij boerenbedrijven de maisakkers en graspercelen af, op zoek naar de nesten van, voornamelijk, de kievit, de grutto, de tureluur en de scholekster. Dit met als doel deze nesten te beschermen tegen het bewerken, bemesten, inzaaien en het maaien. Jaarlijks worden er ruim 2100 nesten gevonden en beschermd. Hierdoor blijft het weidevogelbestand al enkele jaren op peil.
Onze groep vrijwilligers is de afgelopen paar jaar significant gegroeid, maar wij zijn als werkgroep altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers, die ons komen helpen.

Om de kans op vrijwilligers te vergroten, organiseren we op donderdag 16 februari 2023, voorafgaande aan het nieuwe seizoen, een thema-avond over de Weidevogelbescherming in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder over de werkzaamheden en activiteiten van de vrijwilligers in de Alblasserwaard die deze hobby met plezier en enthousiasme uitvoeren.

Zet deze datum alvast met rood in uw agenda, onze weidevogels verdienen onze aandacht en bescherming.

Donderdag 19 januari 2023

Jako van Gorsel
Zeevogels kijken in najaar en winter

De vogeltrek speelt zich voor een groot deel af langs de kust. De kustlijn is voor ontelbare vogels het baken dat hen van noord naar zuid voert, en andersom. Dat geldt in het bijzonder voor zeevogels. Als vogelaar en natuurfilmer is Jako van Gorsel, op YouTube actief als De Visdief, in najaar en winter vaak aan de kust te vinden speciaal om zeevogels te filmen. Wat zijn de beste plekken om zeevogels te zien? Welke vogelsoorten zie je er en waarom zie je ze speciaal op deze plaatsen?

Natuurlijk wordt deze lezing ondersteund door filmbeelden en krijg je praktische tips voor het geval je zelf aan de kust vogels wilt gaan kijken.

                                          (Coördinatie lezingen: Jopie Zwartbol)