Ga naar de inhoud

Vacatures

De NVWA is een vrijwilligersorganisatie die bestaat dankzij het werk van de vrijwilligers die de vereniging een warm hart toedragen.
Vele handen maken licht werk en specifiek zijn we op zoek naar invulling voor de volgende functies:

VACATURE SECRETARIS NVWA PER 1 APRIL 2024 (OP VRIJWILLIGE BASIS)

De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie van de vereniging zowel intern als extern.

De secretaris is bevoegd om de correspondentie binnen de werkgroepen naar de coördinator van de werkgroepen te delegeren. De correspondentie van het bestuur verzorgt de secretaris zelf. De correspondentie van de werkgroepen is gedelegeerd naar de werkgroepen. De uitgaande correspondentie wordt ondertekend door de voorzitter en/of secretaris. De werkzaamheden van de secretaris omvatten:

1. Alle ingekomen – en uitgaande stukken van het bestuur worden door de secretaris, indien nodig in samenspraak met de voorzitter, geselecteerd op belangrijkheid om op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering op de lijst van ingekomen stukken vermeld te worden.

2. Uitschrijven van de vergaderingen.

3. Voorafgaande aan het kalenderjaar doet hij/zij een voorstel voor een vergaderoverzicht voor het volgende kalenderjaar.

4. De bestuursleden en eventuele uitgenodigde sprekers ontvangen uiterlijk één week voor de vergadering via de mail de agenda met bijlagen en het verslag van de vorige vergadering.

5. Het verslag van de (bestuurs)vergaderingen geeft een overzicht van besproken onderwerpen. Gemaakte afspraken en/of genomen besluiten en een korte samenvatting van de overwegingen die bij de onderwerpen zijn gemaakt. Tevens vermeldt het verslag de datum waarop de vergadering plaatsvindt alsmede de vergaderlocatie en wie er aan- en afwezig zijn.

6. Archivering van de bestuurstaken

De agenda en verslagen van de (bestuurs)vergaderingen worden op datum en volgnummer digitaal bewaard. Het actuele archief beslaat een periode van acht jaar. Dit tijdvak is gekozen omdat vanuit de belastingwetgeving desgewenst wordt teruggekeken in het archief.

Inlichtingen bij: Sjoerd Veerman, 06 23974997 of via de mail: penningmeester@nvwa.eu

___________________________________________________________________________________________________________________

Beheerder van het Streeknatuurcentrum per 01-04-2023

Wij zoeken een beheerder voor het gebouw en de faciliteiten van het gebouw. Dit is een verantwoordelijke functie. Voor de invulling ervan:

Mailto info@nvwa.eu


Vrijwilliger educatieve activiteiten van de Vereniging

Het in samenwerking met (basis)scholen in de Alblasserwaard mede-organiseren van educatieve activiteiten bij de NVWA en in het Alblasserbos.

Tijdsbesteding en activiteiten in overleg

Mailto info@nvwa.eu

Knotters gevraagd

Knotploeg ‘De Kievit’ heeft altijd handjes nodig. Lees hier de info over de knotploeg

PR-manager

Wij zoeken een actieve PR-manager die onze vereniging in de media wil plaatsen en promoten zodat meer mensen ons kunnen vinden

Tijdsbesteding en activiteiten in overleg

Mailto info@nvwa.eu