Ga naar de inhoud

Overzicht van de vogelringvangsten in 2024

Hieronder staan de resultaten van de vogelringvangsten bij het Streeknatuurcentrum (SNC) en het Stambos van dit jaar. Ook op andere plaatsen in de Alblasserwaard wordt door de Vogelringgroep van de NVWA geringd, bijvoorbeeld ook jongen uit nestkasten en ook op andere plaatsen. Zie hier voor een overzicht van deze overige vangsten. Deze worden uiteraard op dezelfde wijze geregistreerd.

Klik hier voor de vangsten in 2023
Klik hier voor de terugmeldingen in 2023

De resultaten van het ringen bij het SNC en het Stambos:

Vanmorgen weer een poging gedaan.
Eerste net stond om 07:00, alle netten open is 111 meter.
Om 10:45 gestopt door uitblijven vangsten.
Op drie plaatsen mix van geluiden.
1e Zwartkop (man) van het seizoen.
Terugvangsten allemaal ‘eigen’ vogels.
Als gast Sjoerd IJzerman die belangstelling heeft om ringer te worden!

De tweede vangdag leverde in ieder geval meer soorten op.
Gevangen vanaf 08:00 tot 11:00 met 7 netten en 4 maal geluid.
Verder volop voer op/bij de voertafels.
Een aantal mezen zijn met klapkooitjes gevangen.

Als nieuwe medewerker mochten we Bert Amersfoort, bekend van de kerkuilenwerkgroep, verwelkomen.

10-02-2024

Mistnet bij het Streeknatuurcentrum

Ook dit jaar hopen we weer regelmatig de resultaten van ons ringwerk bij het Streeknatuurcentrum/Stambos op deze plaats te melden.
Door de weersomstandigheden en gezondheidsproblemen is er in januari niet gevangen. De eerste vangdag was op 10 februari met een beperkte opstelling.
Gevangen is van 08:00 tot 11:00 uur met op drie plekken een geluidenmix.
Zoals te verwachten waren het vooral de mezen die op het voer afkwamen.
Er waren opvallend veel nieuwe ongeringde, vogels.