Ga naar de inhoud

De Steenuilen in de Alblasserwaard in het broedseizoen 2023

Wachtend op een vogelring, even sanitaire stop

Het broedseizoen van 2023 leverde in 12 Steenuilkasten een broedpaar op waar we in totaal 19 pullen van een ring konden voorzien. Dit waren 10 pullen minder dan in 2022 en dat terwijl we één paar steenuilen meer in de kasten hadden gevonden. Net als vorig jaar waren er 4 toplocaties die na vele jaren geen broedgeval meer gaven. Gelukkig had van één paar op 200 meter een andere nieuw kast gevonden. Hier konden we voor het eerst 4 pullen van een ring voorzien. Bij een locatie waar we vorig jaar via iemand hadden doorgekregen dat er 2 jonge Steenuilen waren uitgevlogen, konden we nu 2 pullen ringen dus er gaan niet alleen locaties af, maar komen er nog steeds nieuwe bij. In 2021 hadden we een kast waar 4 eieren waren gelegd maar bij de 2de controle was de kast geheel schoon en we hadden het vermoeden dat een Marter de dader van deze roof geweest zou kunnen zijn. Ook dit jaar was na het succesvolle jaar 2022 met 4 eieren en 2 geringde pullen, weer mis en was de kast bij de 2de controle weer brandschoon. Dit najaar dus een martervrije kast ophangen is het devies.
Een van de redenen dat er minder jongen konden worden geringd, was dat bij 3 broedparen de eieren  onbevrucht waren en dus geen jongen opleverden. Totaal ging dit om 11 eieren wat 9 meer was dan in 2022. Ook kregen we door dat een jonge uil van een nest in een Appelboom bij het uitvliegen door een Ekster was gegrepen en dit met de dood moest verkopen.  Hopelijk levert 2024 een beter resultaat op en kunnen we de opgaande lijn weer oppakken.