Ga naar de inhoud

Planten- en insectenwerkgroep

Contactpersoon

Bram van Vliet
(0184) 617 245

Wat wil de Planten- en insectenwerkgroep (PIWG)?

  • Samen plezier beleven aan het kijken naar vooral planten en insecten.
  • Kennis van planten en insecten vergroten.
  • Meewerken aan verspreidingsonderzoeken van planten en insecten.
  • Alblasserwaarders enthousiast maken voor planten en insecten.
  • Waarnemingen van bijzondere soorten vastleggen.
  • Waar mogelijk bedreigde soorten beschermen.

Hoe wil de PIWG dit bereiken?
Het organiseren van excursies binnen en buiten de Alblasserwaard. Deze excursies gaan naar bloem- en insectenrijke gebieden. ’s Winters gaat de aandacht uit naar mossen. Doel van de excursies is ‒ naast een gezellig samenzijn ‒ het vergroten van de kennis van planten. Daarbij wordt rekening gehouden met het verschil in kennis van de deelnemers. Iedereen is welkom. Mensen met meer kennis van planten willen hun kennis graag overdragen aan mensen met minder kennis.

Het inventariseren van planten in de Alblasserwaard. Hierbij worden alle planten per vierkante kilometer digitaal ingevoerd. De resultaten gaan naar de stichting Floron in Nijmegen, die de gegevens verwerkt en opslaat. De inventarisatieavonden vormen een goede gelegenheid om de plantenkennis te vergroten. Per vierkante kilometer kunnen over de 200 soorten gevonden worden.

Het organiseren van avonden waar meestal met behulp van foto’s en presentaties bepaalde onderwerpen voor het voetlicht gehaald worden.

Het organiseren van cursussen. In het verleden zijn er bijvoorbeeld determineercursussen, mossencursussen en dergelijke georganiseerd.

Het registreren van bijzondere plantenvondsten. Iedereen die meent een bijzondere plant gevonden te hebben, kan dit melden bij de coördinator en op Waarneming.nl.

Bekijk hier een varenwandeling in het Alblasserbos.

Geplande activiteiten van de werkgroep:

Woensdag 27 december eindejaarsplantenjacht, van 10.30 tot 11.30 uur. Locatie nog niet bekend. Informatie bij Bram van Vliet:
acvanvliet@hetnet.nl
Zaterdag 13 januari en zaterdag 3 februari 2024, excursies die nog ingevuld zullen
worden.
Dinsdag 13 februari Voorjaarsvergadering om 19.30 in het Streeknatuurcentrum