Ga naar de inhoud

Planten- en insectenwerkgroep

Contactpersoon

Bram van Vliet
(0184) 617 245

Wat wil de Planten- en insectenwerkgroep (PIWG)?

  • Samen plezier beleven aan het kijken naar vooral planten en insecten.
  • Kennis van planten en insecten vergroten.
  • Meewerken aan verspreidingsonderzoeken van planten en insecten.
  • Alblasserwaarders enthousiast maken voor planten en insecten.
  • Waarnemingen van bijzondere soorten vastleggen.
  • Waar mogelijk bedreigde soorten beschermen.

Hoe wil de PIWG dit bereiken?
Het organiseren van excursies binnen en buiten de Alblasserwaard. Deze excursies gaan naar bloem- en insectenrijke gebieden. ’s Winters gaat de aandacht uit naar mossen. Doel van de excursies is ‒ naast een gezellig samenzijn ‒ het vergroten van de kennis van planten. Daarbij wordt rekening gehouden met het verschil in kennis van de deelnemers. Iedereen is welkom. Mensen met meer kennis van planten willen hun kennis graag overdragen aan mensen met minder kennis.

Het inventariseren van planten in de Alblasserwaard. Hierbij worden alle planten per vierkante kilometer digitaal ingevoerd. De resultaten gaan naar de stichting Floron in Nijmegen, die de gegevens verwerkt en opslaat. De inventarisatieavonden vormen een goede gelegenheid om de plantenkennis te vergroten. Per vierkante kilometer kunnen over de 200 soorten gevonden worden.

Het organiseren van avonden waar meestal met behulp van foto’s en presentaties bepaalde onderwerpen voor het voetlicht gehaald worden.

Het organiseren van cursussen. In het verleden zijn er bijvoorbeeld determineercursussen, mossencursussen en dergelijke georganiseerd.

Het registreren van bijzondere plantenvondsten. Iedereen die meent een bijzondere plant gevonden te hebben, kan dit melden bij de coördinator en op Waarneming.nl.

Bekijk hier een varenwandeling in het Alblasserbos.

Bekijk hier een natuurwandeling in het Alblasserbos (15-06-2024)

Geplande activiteiten van de werkgroep:

De activiteiten in 2024 starten op dinsdag 23 april met de inventarisatieavonden. Bijna wekelijks gaan we op dinsdagavond ergens in de Alblasserwaard een vierkante kilometer inventariseren. We kijken dan welke wilde planten in zo’n vierkante kilometer voorkomen en voeren dat in op een app. De gegevens gaan naar de stichting Floron, die ze verder verwerkt. Veelal zijn de blokken die we doen, zijn uitgekozen door Floron.

Wie een keer mee wil met zo’n avond is van harte welkom. Het is een goede manier om soorten te leren herkennen.

Waar en wanneer we gaan is op te vragen bij de coördinator: acvanvliet@hetnet.nl

Zaterdag 4 mei gaan we naar het landgoed bij Brakel. Er groeien hier heel wat stinzeplanten. Dat zijn planten die ooit op landgoederen aangeplant zijn en vervolgens zijn verwilderd. Start om 9.00 uur op de carpoolplaats langs de A15 in Hardinxveld, afslag 26. Opgeven bij de coördinator: acvanvliet@hetnet.nl

Vrijdagavond 17 of 24 mei Nachtvlinderen bij het Streeknatuurcentrum. Met een laken en een speciale lamp lokken en bekijken we nachtvinders. Het hangt van het weer af welke avond het wordt, het moet namelijk niet te koud zijn en ook niet regenen. Informatie en opgeven bij acvanvliet@hetnet.nl

De avond is van 21.00 tot 24 uur.

Zaterdag 25 mei Excursie waarbij we op zoek gaan naar het zeldzame Vetblad, een vleesetend plantje. Natuurlijk zullen we allerlei leuke planten vinden.

Start om 8.30 uur op de carpoolplaats langs de A15 in Hardinxveld, afslag 26. Opgeven bij de coördinator: acvanvliet@hetnet.nl

Zaterdag 22 juli Een vlinder- en/of libellenexcursie. De locatie is nog niet bekend en is op te vragen bij Leo van Beest, lhvanbeest@gmail.com, bij hem ook opgeven.

Zaterdag 13 juli Excursie naar de duinen bij Bergen (Noord-Holland) We gaan op zoek naar de Dennenorchis, een klein orchideetje waarvan in de duinen bij Bergen een flinke populatie staat. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar allerlei andere planten. Start om 8.30 uur op de carpoolplaats De Kabelbaan langs de A15 in Alblasserdam, afslag 26. Opgeven bij de coördinator: acvanvliet@hetnet.nl

Vrijdag 19 of 24 juli Nachtvlinderen bij het Streeknatuurcentrum. Met een laken en een speciale lamp lokken en bekijken we nachtvinders. Het hangt van het weer af welke avond het wordt, het moet namelijk niet te koud zijn en ook niet regenen. Informatie en opgeven bij acvanvliet@hetnet.nl

Zaterdag 3 augustus bezoeken we de voormalige vliegbasis Soesterberg. Rond de startbanen, waarover je kunt wandelen, is een schrale grasvegetatie aanwezig. Er komt een gering aantal algemene vlinders voor die we hopen te zien. Opgeven bij Leo van Beest, lhvanbeest@gmail.com

Vrijdag 23 of 30 augustus Nachtvlinderen bij het Streeknatuurcentrum. Met een laken en een speciale lamp lokken en bekijken we nachtvinders. Het hangt van het weer af welke avond het wordt, het moet namelijk niet te koud zijn en ook niet regenen. Informatie en opgeven bij acvanvliet@hetnet.nl

Zaterdag 24 augustus Een excursie waarbij we op zoek gaan naar zilte flora. Zilte flora omhelst planten die zich kunnen handhaven in een zilt milieu, zoals kwelders en op dijken langs zout water. Dat soort omstandigheden vind je in Zeeland, waar we dan ook heen gaan. Welke gebied het precies wordt is nog niet bekend, maar op te vragen bij de coördinator acvanvliet@hetnet.nl. Bij hem ook opgeven.

Zaterdag 14 september een excursie in een stad. Steden herbergen vaak een zeer gevarieerde flora met soms bijzondere planten. Welke stad we gaan bezoeken wordt nog bekeken. Informatie en opgeven bij acvanvliet@hetnet.nl

Woensdag 18 september 2024 de gebruikelijke najaarsvergadering in het Streeknatuurcentrum om 19.30 uur.

Je ziet dat er weer ruime gelegenheid is om in de natuur rond te kijken met de PIWG. Onze excursies kijken altijd verder dan alleen planten en insecten. Eigenlijk heeft de hele natuur onze aandacht en bovendien is het ook nog gezellig.

We hopen je een keer te ontmoeten bij één van onze activiteiten.