Ga naar de inhoud

De Vogelwerkgroep helpt vogels ook fysiek

Jaarlijks voorziet de vogelwerkgroep verschillende soorten vogels in de Alblasserwaard van nestgelegenheid. Denk hierbij aan nestkasten voor Uilen en zangvogels, maar ook minder bekende soorten zoals Visdief en Zwarte sterns. Hierbij hoort ook een stukje onderhoud. Zo staan de leden van de vogelwerkgroep jaarlijks klaar om in de eerste helft van april in de Slingelandse Plassen het Visdiefeiland te ontdoen van onkruid.

Visdiefeiland
Visdiefeiland

Op 16 april 2022 is het visdiefeiland opgeknapt, nadat de vogelaars weer terug op de oever waren zaten de eerste Visdieven al op het eiland.

Daarnaast voorziet de vogelwerkgroep de Zwarte sterns jaarlijks van nestgelegenheid in de Boezems Kinderdijk. Hierbij wordt een drijvend plaatje, geankerd met een steen op de bodem, aangebracht in het water.

Daarna wordt ieder eilandje voorzien van modder en plantenresten. Ook hier zaten binnen 5 minuten na het aanbrengen enkele Zwarte sterns op de vlotjes. Op het moment van schrijven (21 mei), zijn al minimaal 15 paartjes Zwarte sterns op de vlotjes en ca. 20 paar Visdief op het Visdiefeiland waargenomen.