Ga naar de inhoud

Vogelwerkgroep

Contactpersonen:

Pieter Bieren
06-30344431
Richard Slagboom
06-49201029

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is tellingen-1-1024x683.jpg
Tellingen

De vogelwerkgroep telt onder meer:

  • Broedvogels
  • Wintervogels
  • Kolonies & slaapplaatsen
  • Trekvogels

Wil je meehelpen?

Iedereen kan (leren) vogels tellen, en er zijn altijd meer tellers nodig. Heb je interesse? neem dan contact op met de coördinator van de Vogelwerkgroep. .. Meer informatie over verschillende telprojecten kun je vinden op de website van Sovon. https://sovon.nl

Extra informatie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is vogelgebieden-1024x683.jpg
Vogelgebieden Alblasserwaard

De Alblasserwaard bestaat vooral uit weilanden, en staat bekend om de ganzen in de winter, en de grutto’s in het voorjaar. Doordat het landschap steeds intensiever wordt gebruikt houden sommige vogels moeilijk stand. Maar wij kennen de plekjes en houden scherp in de gaten of er nieuwe soorten opduiken.

De voornaamste gebieden zijn:

1. De Donkse Laagten (grutto, tureluur, kemphaan, zomertaling, slobeend, kievit);

2. Boezemgebied Kinderdijk (bruine kiekendief, zwarte stern, purperreiger, snor);

3. De Zouweboezem (bruine kiekendief, zwarte stern, purperreiger, sprinkhaanzanger, snor);

4. Langs de Lek (waterral, cetti’s zanger, geelpootmeeuw, pontische meeuw, oeverloper);

5. Avelingen (matkop, gekraagde roodstaart, cetti’s zanger, koekoek, bosrietzanger);

6. Het Alblasserbos (wielewaal, matkop, grote bonte specht, nachtegaal).