Ga naar de inhoud

Vogelwerkgroep

Contactpersonen

Pieter Bieren (secretaris@nvwa.eu)
Richard Slagboom (06-49201029)

Onderdelen van de vogelwerkgroep

De werkgroep heeft een aantal speciale sub-werkgroepen

Najaarsbijeenkomst

Op donderdagavond 28 september 2023 houdt de vogelwerkgroep haar najaarsbijeenkomst. Onder het genot van een hapje en drankje praten we het voorbij gevlogen zomerseizoen door en maken we nieuwe plannen voor het winterhalfjaar. Ben je (nog) geen lid van de vogelwerkgroep, maar wil je toch eens weten wat we doen? Dan is dit een mooie gelegenheid.

Tellen

De vogelwerkgroep telt onder meer:

  • Broedvogels
  • Wintervogels
  • Kolonies & slaapplaatsen
  • Trekvogels

Wil je meehelpen?

Iedereen kan (leren) vogels tellen, en er zijn altijd meer tellers nodig. Heb je interesse? neem dan contact op met de coördinator van de Vogelwerkgroep. Meer informatie over verschillende telprojecten kun je vinden op de website van Sovon. https://sovon.nl

De Alblasserwaard bestaat vooral uit weilanden, en staat bekend om de ganzen in de winter, en de grutto’s in het voorjaar. Doordat het landschap steeds intensiever wordt gebruikt houden sommige vogels moeilijk stand. Maar wij kennen de plekjes en houden scherp in de gaten of er nieuwe soorten opduiken.

De voornaamste gebieden zijn:

  1. De Donkse Laagten (Grutto, Tureluur, Kemphaan, Zomertaling, Slobeend, Kievit);
  2. Boezemgebied Kinderdijk (Bruine kiekendief, Zwarte stern, Purperreiger, Snor);
  3. De Zouweboezem (Bruine kiekendief, Zwarte stern, Purperreiger, Sprinkhaanzanger, Snor);
  4. Langs de Lek (Waterral, Cetti’s zanger, Geelpootmeeuw, Pontische meeuw, Oeverloper);
  5. Avelingen (Matkop, Gekraagde roodstaart, Cetti’s zanger, Koekoek, Bosrietzanger);
  6. Het Alblasserbos (Wielewaal, Matkop, Grote bonte specht, Nachtegaal).