Ga naar de inhoud

Overzicht van de vangsten in 2023

Hieronder staan de resultaten van de vangsten in de mistnetten bij het Streeknatuurcentrum (SNC). Ook op andere plaatsen in de Alblasserwaard wordt door de Vogelringgroep van de NVWA geringd, bijvoorbeeld ook jongen uit nestkasten en ook op andere plaatsen. Zie hier voor een overzicht van deze overige vangsten. Deze worden uiteraard op dezelfde wijze geregistreerd.

De resultaten van de mistnetten bij het SNC:

Hier staat een actuele tabel met alle vangsten bij het Streeknatuurcentrum in 2023

09-09-2023

Roel en Jan aan de ringtafel

Zwartkop met Belgische ring

Gevangen met 7 netten, in totaal 102 meter.
Gevangen van 06:45 tot 11:00.
Laatste rondes maar een enkele vogel.
In totaal 43 vogels, op 4 plaatsen geluid.
Net als in de rest van het land veel Zwartkoppen. Eén van de Zwartkoppen droeg een Belgische ring.
Tijdens het opzetten vloog een Watervleermuis in het net. Voordat ik goede foto`s kon maken was hij er al weer uitgevlogen.

05-09-2023

1e kalenderjaar Zwartkop man met Teken op de kop

Sfeer rondom het SNC tijdens het ringen

5 september 2023
Gevangen met net 3 t/m 7, 72 meter.
Netten open tussen 07:00 en 10:00.
Ontzettend rustig, vandaar de vroege stop.
Een Zwartkop met een paar Teken op de kop.
Terugvangst Tjiftjaf is van 2022.

15-08-2023

In totaal 24 vogels gevangen.
Netten 2 t/m 8 open van 07:00 tot 10:30. Op 4 plaatsen geluid.
Nog stiller dan op 10 augustus.
Een tegenvallende ochtend.

10-08-2023

In totaal 23 vogels gevangen.
Netten 2 t/m 8 open tussen 07:15 en 10:30. Op drie plaatsen wisselend geluid.
Erg rustig in het bos. Laatste ronde geen vogel meer in de netten.
Ter plaatse o.a. Sperwer en Groene specht.
De Grauwe vliegenvanger is nieuwe soort voor SNC

20-07-2023

In totaal 46 vogels, 17 soorten, gevangen.
Netten open van 06:30 tot 10:30
Op drie plaatsen geluid.
Door andere verplichtingen vroeg gestopt.
Eerste jonge Fitis van dit najaar.
Terugvangsten zijn eigen vogels.

06-07-2023

In totaal 83 vogels gevangen, 15 soorten.
Netten open van 06.30 tot 11.00.
Op drie plekken geluid.
Een zeer geslaagde ochtend met veel soorten en een groot aantal vogels.
Helaas waren de assistenten verhinderd.
Door het grote aantal vogels tijdelijk geluid uitgezet en twee netten gesloten.
Terugmeldingen zijn eigen vogels.

17-06-2023

De eerste jonge Roodborst

Totaal 24 vogels, 8 soorten.
Netten open van 07.00 tot 10.00. Netten 2 tot en met 7 open, is 87 meter. 2 geluidboxen gebruikt met verschillende mixen.
Eerste jonge vogels, Roodborst en Zwartkop. Koolmezen zijn jongen uit eigen nestkasten.
Na 09.00 niets meer gevangen.

25-05-2023

In totaal 21 vogels, 8 soorten.
Netten open vanaf 07:00 tot 11:00 Totale netlengte 102 meter.
Drie geluidsboxen met wisselende soorten. Mooi zonnig weer met later op de ochtend toenemende wind. Terugvangsten Cetti`s zangers 1 man en 1 vrouw in het zelfde net. Een Zwartkop uit 2021 en eentje uit 2019. Spotvogel geringd op 25 juni 2022. Alle teruggevangen vogels ter plaatse  geringd.

29-04-2023

In totaal 14 exemplaren, 9 soorten. Netten open vanaf 07:00 tot 10:30.
Netten 2 tot en met 8, 102 meter. Drie maal geluid met verschillende mixen. Goed vangweer maar wederom erg weinig vogels. Toch een paar mooie soorten. De eerste Nachtegaal en Grasmus van dit seizoen. Een vrouwtje Cetti`s zanger met een grote broedplek. Zingend: Nachtegaal, Cetti`s zanger, Wielewaal e.v.a.

18-04-2023

Deze boom had bezoek van een Reebok

In totaal 17 exemplaren, 5 soorten.
Netten open vanaf 07.30 tot 11.00.
Gebruik netten 2 tot en met 8 is 102 meter.
Drie geluidboxen gebruikt met verschillende tracks.
Matig vangweer door de straffe wind uit het noordoosten.
Zelfde Cetti`s zanger van 4-4 terug en een nieuwe man. Van de Tjiftjaffen één uit 2021 en één uit 2020.

04-04-2023

In totaal 16 exemplaren, 5 soorten.
Netten open vanaf 08.00 tot 10.30.
Gebruik netten 2 tot en met 7. Dat is 87 meter.
Driemaal geluidsbox met verschillende soorten.
Mooi vangweer, alleen weinig vogels.

Terugvangsten: Tjiftjaf 3 maal uit `22 en 1 maal uit 2020 en een Cetti`s zanger van 20-3-21.

15-03-2023

Turkse Tortel

In totaal 12 exemplaren, 5 soorten.
Netten open van 08.00 tot 10.30.
Gebruik netten 1 t/m 6, totale lengte 81 m.
Volop zingende vogels bij aankomst.
De mezen zijn vertrokken.
Als laatste een Turkse tortel in een klapkooitje.

Al met al een tegenvallende ochtend. 

22-02-2023

Op 22 februari hebben we weer een poging gedaan om vogels te vangen en te ringen bij ons Streekcentrum.
Helaas leverde het niet op wat we gehoopt hadden.
Het wachten is op de terugkomst van de broedvogels, die ongetwijfeld al onderweg zijn.

In totaal 17 exemplaren, 5 soorten.
Netten open van 08.00 tot 11.15
6 Netten open, totale lengte 66 meter.
Bij aankomst zingende Cetti`s zanger en Groenling.
Was wederom erg stil in het bos.
Alleen het net bij de voertafel leverde de vogels.

08-02-2023

Groenling

De tweede vangdag was ook weer koud. Gelukkig konden we ook nu weer in de opslagruimte van de knotgroep de vogels ringen, meten en wegen. En daar stond de verwarming aan!!

In totaal 26 exemplaren, 5 soorten.
Netten open van 08.15 tot 11.30
Vijf netten open, totale lengte 51 meter.
Terugvangsten zijn vogels die bij het centrum zijn geringd.
Een Koolmees in 2021 en een Pimpelmees in 2020
De overige in 2022.

21-01-2023

Vandaag, onder winterse omstandigheden, de eerste vangdag van 2023 bij het Streeknatuurcentrum.
We hebben alleen bij de voertafel het net opgezet.

In totaal 15 exemplaren, 3 soorten
Net open van 09.00 tot 12.00
Eén net van 9 meter.
Alle terugvangsten zijn van vogels die bij het centrum geringd zijn.
Twee van de teruggevangen Koolmezen zijn van 2019.