Ga naar de inhoud

Kerkuilenwerkgroep

De kerkuilenwerkgroep in de Alblasserwaard is al tientallenjaren actief en is onderdeel van de kerkuilenwerkgroep in Zuid-Holland en die is weer onderdeel van de kerkuilenwerkgroep Nederland.

Jaarlijks brengen zij een nieuwsbrief uit voor de werkgroep leden en de eigenaars van de locaties waar de kerkuilen welkom zijn. Daar hangt dus een kerkuilenkast.

Voor de nieuwsbrieven van afgelopen jaren: https://www.kerkuil.com/pg-17825-7-23575/pagina/nieuwsbrieven.html

Zie hier ook een beschrijving van ons werk bij het uitzetten van een verzwakte Kerkuil.

Doel

De kerkuilenwerkgroep Alblasserwaard maakt in onze vereniging deel uit van de Vogelwerkgroep. Het doel is het terugbrengen van de kerkuil in onze mooie Alblasserwaard.
Na de hele strenge winter in 1963 waren er nog ongeveer 4 paartjes Kerkuilen over in Zuid-Holland. Mede door de inzet van vele vrijwilligers, vooral gestart in Friesland, gaat het nu weer redelijk goed met deze prachtige nachtvogel. Tot 2004 was de Kerkuil een beschermde vogelsoort en werd via de Vogelbescherming Nederland beschermd. En inmiddels zijn er in de Alblasserwaard jaarlijks tussen de 15 en 25 broedgevallen van de kerkuil.

De Kerkuil

De kerkuil is een nachtvogel die vooral leeft van muizen die hij in het land of bos tegenkomt.
Broeden doen ze het liefst in een schuur bij een boerderij en in een uilenkast. Deze kast is tevens een schuilplaats overdag. De kerkuil legt tussen de 3 en 10 eieren, afhankelijk van het voedselaanbod. In slechte muizenjaren slaan ze ook wel eens over. In goede jaren zijn de broedsels groot en zelfs  soms tweemaal achter elkaar in een seizoen.

Klik hier voor een fotogalerij van de Kerkuil

De werkgroep Kerkuilen Alblasserwaard

De werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met het zoeken van geschikte locaties voor het plaatsen van kasten voor deze uil. Daar blijven ze overdag ook inzitten en natuurlijk gebruiken ze deze kasten voor het broeden. De kasten worden bijgehouden, leeggemaakt waar nodig en soms ook verplaatst naar een betere locatie.

Klik hier voor meer foto’s van het plaatsen van de kasten

De jonge uilen worden vaak geringd en de ringgegevens van bv. terugmeldingen gaan naar de eigenaar van de schuur waar de kast inhangt.

Ook educatie is een belangrijk onderdeel van deze werkgroep. Vaak gaan er kleine groepjes geïnteresseerden mee om bij het ringen te kijken. Daar wordt ook uitleg gegeven over het mysterieuze leven van deze uil. 

Klik hier voor meer foto’s

Via het volgende mailadres kunt u een bezoek, maar ook een uilenkast aanvragen: aj.brokking@hetnet.nl