Ga naar de inhoud

Steenuilenwerkgroep

Contactpersoon:

Pieter Klootsema
p.klootsema@planet.nl

Foto Jan Trapman

Wat doet de Steenuilenwerkgroep?

De afgelopen 50 jaar hebben grote veranderingen plaats gevonden in de Alblasserwaard. Denk aan de ruilverkaveling in de jaren 60/70 waardoor de gehele waard op de schop is genomen. Hierdoor ontstonden behalve negatieve ook nieuwe mogelijkheden voor de natuur waaronder de vogels. Voor de ene soort pakte dit positief uit terwijl andere soorten hun leefgebied danig zagen veranderen. Bosgebieden ontstonden door deze herschikking waardoor het aantal bosvogels flink toenam. Voor de Steenuil die zijn hele leven in dezelfde territorium verblijft zijn deze veranderingen minder positief. Door de mechanisatie verdween kleinschalige landbouwgebied en raakte de Steenuil veel van zijn broedlocaties kwijt. Begin van de 21ste eeuw konden we zeggen “er broeden nog steenuilen in de Alblasserwaard”.
Maar de vraag hoeveel broedparen er dan waren. of waar in de Waard deze dan zitten, was een stuk moeilijker te beantwoorden.
Ook of het aantal stabiel was, dan wel omhoog of omlaag ging, moest onbeantwoord blijven.

Om de Steenuiltjes te helpen en om deze vragen helder te krijgen is vanuit de NVWA de Steenuilenwerkgroep opgericht. Doelstelling is om op de juiste plaatsen Steenuil-nestkasten op te hangen om zo de broedpopulatie te laten groeien en om door ringonderzoek, een beter beeld van deze populatie te krijgen. Ook willen we gegevens over de Steenuil in groter verband verzamelen.
Na een langzame start in 2011 met enkele kasten, onderhouden we nu ongeveer 40 kasten en 11 van deze kasten brachten in 2022 broedparen op die goed waren voor 29 geringde jongen. Omdat het landelijke beeld er niet erg rooskleurig uitziet voor de steenuil o.a. doordat steeds meer gebied dat aantrekkelijk is voor de Steenuil verdwijnt. Dit komt door schaalvergroting en opruimwoede en omdat vele Steenuiltjes het loodje leggen in het verkeer. Dus blijft de inzet om de Steenuilen een handje te helpen, noodzakelijk.

Daarom zoeken we nog steeds plekken op toplocaties om steenuil-kasten op te hangen.  Een toplocatie is een plek waar al een Steenuil geregeld wordt gezien of gehoord en waar een aantal landschapselementen aanwezig zijn waar deze uil van houdt, zoals verwilderde stukken tuin, grasveldjes en paardenweitjes e.d.
Want van ‘opgeruimd staat netjes’ houdt deze uil niet zo. Maar wel van muizen, kevers en wormen.
Weet u zo’n plek of hebt u deze in uw bezit dan komen we graag langs voor een territoriumscan voor Steenuilen en wie weet hebt u binnen een paar jaar uw eigen ‘beleefde’ lente bij u in de tuin of erf.

Klik hier voor een fotogalerij van het ringen van Steenuilen

E-mail  p.klootsema@planet.nl

Klik hier voor meer informatie over STONE , Steenuilenoverleg Nederland.


Lees verder voor de verslagen van de Steenuilenwerkgroep in 2023 en 2024