Ga naar de inhoud

Vogelringgroep

Contactpersoon

Ad Kooij
adkooij@kliksafe.nl

Vogels ringen in de Alblasserwaard

Het ringen van vogels is een bijzondere activiteit van de Vogelwerkgroep. Dat is niet alleen een interessante taak, maar ook heel belangrijk voor de natuurbescherming.

Het ringen van vogels is in ons land ruim 100 jaar geleden begonnen met als doel de geheimen van de vogeltrek te ontrafelen. Maar tegenwoordig heeft het ringwerk veel meer Doelen. Het ringwerk wordt gecoördineerd door het Vogeltrekstation; daarbij zijn verspreid over ons land zo’n 500 Ringers actief die daarvoor een gedegen opleiding moeten volgen. De Ringen die zij gebruiken hebben als doel om elke vogel van een unieke code te voorzien, zodat bij een terugvangst of vondst ringplaats en vindplaats gekoppeld kunnen worden om op die manier informatie te krijgen over trek, maar ook over leeftijd, gewicht, e.d. van de betreffende vogel.

Tegenwoordig wordt het ringwerk uitgevoerd in de vorm van projecten met duidelijke doelen en methoden. Dat kunnen landelijke projecten zijn, opgezet door het Vogeltrekstation of door ringers. Maar er zijn ook projecten die door (een kleine groep) ringers zijn bedacht en met goedkeuring van het Vogeltrekstation worden uitgevoerd.

Zie meer informatie over het ringen in: Vogels ringen in Nederland

In de Alblasserwaard zijn 2 ringers actief die geholpen worden door een groepje assistenten. Het merendeel van de activiteiten betreft de volgende projecten:

  • RAS-Boerenzwaluw, een landelijk project voor ringen en terugvangen van broedende vogels en hun jongen
  • Kerkuilen en Steenuilen in nestkasten, i.s.m. de (kerk)uilenwerkgroep
  • Torenvalken in nestkasten
  • Mezen e.d. in nestkasten rond het Streeknatuurcentrum
  • Mistnetvangsten 2x per maand bij het Streeknatuurcentrum

Bij RAS-Boerenzwaluw en bij het controleren en ringen van vogels in nestkasten worden ook broedbiologische gegevens verzameld voor het project NESTKAART van SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Zie hier het overzicht van de recente vangsten rond het Streeknatuurcentrum en elders in de Alblasserwaard.
Klik hier voor de vangsten in 2023
Klik hier voor de terugmeldingen in 2023

Lees hier de terugmelding van een Alblasserwaardse Purperreiger door Frank Coenjaersts