Ga naar de inhoud

De wandeling door de Heemtuin

Let op! Als je deze wandeling online volgt, gaat dit ten koste van je budget bij je provider

De links in deze pagina verwijzen naar een toelichting op de rondleiding van de heemtuin met meer toelichting en wat foto’s. Dit document is ook te downloaden en desgewenst uit te printen.

     Als je vanaf de Matenaweg de ingang van het bos neemt, staan bij het StreekNatuurCentrum twee Walnotenbomen. Die stonden bij veel boerderijen

33   Rechts staat een hoogstamboomgaard. Elke boerderij had er wel een

04   Even verderop staat rechts een ooievaarsnest. Helaas is dit na 20 jaar nog niet bewoond

34   Links tegenover het hek naar de heemtuin is de bosrand, met een opbouw van kruiden, struiken en bomen 

01   Ga rechtsaf door het hek de heemtuin binnen bij de terrasoever. Laaggelegen land, praktisch gelijk aan het waterniveau in de sloot

02   Je komt verderop langs een hooilandje. Dat werd niet bemest en eenmaal per jaar gemaaid voor veevoer

03   Rechts is een composthoop. Hier wordt het tuinafval verzameld en wordt er compost van gemaakt

     Aan het eind van het pad staan twee hovelingen. Bomen die de boer de toegang toonden naar zijn hooiland
Sla hier linksaf naar de Tiendweg

30   Knotwilgen zijn voor de boer stook- en geriefhout (wilgentenen). In de Alblasserwaard kon geen turf gewonnen worden

31   Links is een helofytenfilter, een rietveldje dat het water zuivert dat uit de Wetering gepompt wordt

21   De Tiendweg ligt achter de dijk, naast de sloot waar het kwelwater wordt opgevangen.
Sla bij de splitsing linksaf

05   De weide. Deze was afgemeten aan het aantal stuks vee dat er graasde. Dan werd er geen overbodig land bemest.
—  In de tuin staat een voedselhoop voor uilen in de weide

29   De hoogwaterpaal geeft de hoogte van overstromingen aan, gemeten aan de zeespiegel. Bovenin staat 1750. Maar de grond was vroeger veel hoger en is ingeklonken. In de wetering (een stukje terug) staat een (laag) waterpaal, de stand is ca. 2 meter onder de zeespiegel

24   Rechts staat een beestentoren. Die je zelf in je eigen tuin kunt maken

20   Een vangarm van een eendenkooi. Er waren er 150 in de Alblasserwaard. Daarmee werd geld verdiend

16   Tussen de stammen en onder een grasdak hebben de zoogdieren een ideaal zoogdier-onderkomen

23   De kruidentuin was vaak een moestuin met keukenkruiden voor de maaltijden

14   Een insectenmuur. Hierin broeden wilde solitaire bijtjes en –wespen. Dus het is geen bijenkorf

15   Een kleine rotstuin met diverse alpenplanten

08   Een perceeltje, dat als Stinsetuin in ontwikkeling is. Hier groeien (stinsen)planten die vroeger bij gebouwen van de rijken gepland werden (Stins is in het Fries een stenen huis). Ga hier rechtsaf.

28   Het labyrint, met de ingang aan de rechterkant. Wie alleen over het grind loopt, loopt zijn hele leven

13   Dit is een Vleermuistunnel waar vleermuizen overwinteren

12   Een speciaal plein voor grote, vermoeide beesten

27   De Pyramides zijn opgezet door de Rotary Kinderdijk. Hierin zitten opstellen van kinderen uit 1981

11.  Wilgenstoven werden gekweekt in een griend. In eerste instantie voor brandstof, later voor de dijkbouw.

10   Hier staat erfbeplanting van een boerderij. Het kan ook dienst doen als vogelbosje

09   Je loopt nu op het Kleine beestjespad Hier kunnen kinderen in de bakken zoeken naar beestjes

26   In de Alblasserwaard zijn ook donken. Het zijn opgestoven zandheuvels uit de tijd voordat het veen is ontstaan. Hier staat een donk aan de linkerkant

25   Een Wiel wordt gevormd bij een dijkdoorbrak. Het wiel is rond, omdat het water als een draaikolk werkt

07   Een Pestbosje. Het dode besmette vee werd hier begraven met een slootje omheen, daar groeide bomen

06   Even verder zijn twee broedhopen en een winterhoop voor Ringslangen gemaakt. Helaas nog altijd onbewoond.
— Loop nu verder terug naar de Stinsetuin en sla daar linksaf

17   In de insectentuin staan vlinders en solitaire bijtjes en -wespen centraal

19   Rechts staan palen met draden (de vroegere telefoon of elektriciteitspalen) waar zwaluwen gebruik van maken om op te zitten

18   De paddenpoel is het slot van de wandeling. In de poel vind je veel kikkers in het voorjaar.