Ga naar de inhoud

Details bij de route deel 1

A-Details 1

Deze pagina neemt je mee vanaf de start van de wandelroute door de heemtuin en start bij het hek aan de Matenaweg, naast het Streekcentrum van de Natuur en |Vogelwacht Alblasserwaard (NVWA)

Deze beschrijving neemt je mee de tuin in. Als je deze pagina geopend hebt via een link in het verkorte route-overzicht, kun je via de Terugknop op je telefoon weer naar de verkorte rondleiding. Onder aan deze pagina staat een link naar de volgende detailbeschrijving

Natuur en landschapselementen van de Alblasserwaard

Historie van de Alblasserwaard

Rond het jaar 1100 heerste er honger in de steden van Holland en Utrecht. De graaf van Holland en de bisschop van Utrecht besloten het moerasbos (de Alblasserwaard) te ontginnen. Eerst langs de rivieren en veenstroompjes, daarna de binnenwaarts gelegen gebieden, tot in de 14e eeuw. Zij spraken af, dat de boeren het land in eigendom kregen tegen een jaarlijkse belasting (“tienden”). Dit waren de eerste vrije boeren van Nederland. Langs de rivieren en veenstroompjes werden om de ca. 40 meter sloten gegraven, haaks op de rivier het moeras in, om het water af te voeren. Zo ontstond het “slagenlandschap” van smalle lange weilandpercelen.

Informatie en borden buiten de tuin

De beschrijving van de wandeling in de Heemtuin van de Alblasserwaard start op het pad langs het StreekNatuurCentrum van de NVWA. Als je de wandeling aan de hand van de routebeschrijving (op je mobiele telefoon) volgt, zie je alle elementen van het vroegere- en huidige landschap in de Alblasserwaard die in de tuin een plaats gekregen hebben.

Achter het hek ingang van het Centrum staan 2 notenbomen. Bij het hek van een boerderij in de Alblasserwaard stonden vaak twee notenbomen, dat was voedsel voor de winter.

33 Op het pad naar de Heemtuin is rechts een Hoogstamboomgaard. Bij elke boerderij in de Alblasserwaard was wel een hoogstamboomgaard met oude rassen: Appel, Peer en Moerbei als voedsel voor de winter.

4 Helaas is het Ooievaarsnest rechts, nog niet bewoond. Maar zo nu en dan komt er wel een bezoeker.

34  Even verderop is links de bosrand. Deze rand is aangelegd met kruiden, struiken en bomen vóór het bosperceel. Het productiebosperceel met Essen is door ziekte praktisch verdwenen. Staatsbosbeheer zal er een nieuw recreatiebos aanleggen met meerdere soorten bomen door elkaar. Hierdoor kunnen de bomen elkaar niet zo gemakkelijk met ziekten besmetten.


Tegenover de Bosrand is het hek naar de heemtuin.

Klik hier voor het volgende deel van de wandeling