Ga naar de inhoud

Details bij de route deel 5

E-Details 5

Deze pagina neemt je mee het laatste deel de tuin in.

Als je deze pagina geopend hebt via een link in het verkorte route-overzicht, kun je via de Terugknop op je telefoon weer naar de verkorte rondleiding

7     Loop vanaf het Wiel terug en sla rechtsaf. Aan je linkerhand zie je een pestbosje. In het verleden stierf het vee vaak door epidemieën. De kadavers werden zo ver mogelijk van de boerderij begraven. Daar werd een slootje omheen gegraven en dat land werd gemeden. Dus er gingen bomen groeien. Tussen Oud-Alblas en Streefkerk liggen aan de rechterhand van die bosjes.

6     Verderop, aan je linkerhand, liggen Ringslangenhopen. Er zijn twee broedhopen met compost en paardenpoep en één winterhoop van zand ingericht. In 1998 is in de buurt van Bleskensgraaf vermoedelijk een ringslang waargenomen, dus afwachten maar. De ringslangen komen voor aan de IJsselmeerkust tussen Hilversum en Amsterdam. Vermoedelijk zijn de populaties ten zuiden hiervan op de veengrond o.a. Alphen aan de Rijn uitgezet. Zelfs in Rijsoord op kleigrond is een populatie.


Ga daarna rechtsaf.

17 Loop dit al bekende pad af. Aan het einde sla je linksaf. Links heb je een overzicht van de Insectentuin met een Bijen en Vlinders. De ondergrond is zand. Er zijn planten aangeplant voor de insecten. Aan alle zijden zijn houtrillen aangelegd, op deze wijze wordt de warmte in de tuin gehouden voor de koudbloedige insecten. De Vlindertuin is in 2021 opgezet en bestaat uit nectarstruiken, die gezamenlijk het hele jaar door bloeien. Winterheide, Sneeuwbal, Vlier, Vlinderstruik, Klimop en Braam (apart zetten woekert) en een aantal plantensoorten. De waardplant voor rupsen van de mooiste vlinders is de brandnetel. De solitaire bijen en wespjes broeden op het zanderige deel .

Atalanta

19 Aan je rechterhand zie je de zwaluwdraden. Vroeger waren de elektriciteitsdraden boven de grond en de zwaluwen maakten daar gebruik van. Een enkele keer zit hier de boomvalk op, als hij op libellen jaagt.

18 Verderop is de tot slot de paddenpoel. In het oosten van Nederland werden in het verleden drinkplaatsen voor het vee gegraven. Hierin waren veel amfibieën. Toen de koeien water werd verstrekt via een buizenstelsel met drinkkommen werden de drinkplaatsen niet meer onderhouden, verdroogden en de amfibieën verdwenen. De natuurbescherming kwam in actie om het onderhoud van de drinkplaatsen op zich te nemen.  Nu graven we ze ook in het westen van Nederland. In de zuidkant van de vijver staat 1 meter water en in de noordzijde 1 cm. Dat is voor de Groene kikker, die in de modder overwintert. Eventueel ijs moet minder dik zijn dan 1 meter, want anders heeft de kikker geen zuurstof meer. In het voorjaar broedt hier de Heikikker en komen veel fotograven deze “blauwe” kikker vastleggen.

Dit is het einde van de wandeling. Wil je meer weten over de natuur in de Alblasserwaard, neem dan contact op met de Natuur en Vogelwacht De Alblasserwaard – www.nvwa.eu