Ga naar de inhoud

Maar liefst 18 overwinterende vleermuizen in de vleermuistunnel

De meeste vleermuissoorten zijn vrij kritisch qua verblijfplaats in de winter. Als vleermuis wil je tijdens je winterrust natuurlijk niet uitdrogen, bevriezen of worden opgegeten. Je wil als overwinterende vleermuis een verblijfslocatie met een vrijwel constant microklimaat, dus geen grote schommelingen in luchtvochtigheid, temperatuur en tocht en dergelijke. Een aantal van dit soort geschikte winterverblijfplaatsen zijn afgelopen winter onderzocht op aanwezigheid van vleermuizen.

In de Alblasserwaard zijn in de winter van 2022-2023 een drietal verblijfplaatsen objecten gecontroleerd op aanwezigheid van overwinterende vleermuizen:

  1. Een oude ondergrondse wijnkelder in Papendrecht;
  2. De toren aan de Kerkstraat in Alblasserdam;
  3. De speciaal aangelegde vleermuistunnel bij de Natuur & Vogelwacht Alblasserwaard.

Deze laatste is aangelegd in het jaar 2000. Deze tunnel bestaat uit een grote betonnen buis die aan de buitenkant is afgedekt met grond en struiken. Aan één kant van de tunnel bevindt zich een opening waar vleermuizen in en uit kunnen vliegen. Aan de binnenkant zijn kleine muurtjes van oude stenen gemetseld, waar bewust kleine openingen en kieren zijn opengelaten, zodat vleermuizen hiertussen kunnen hangen. Daarnaast zijn er nog twee houten kasten in de tunnel getimmerd waar vleermuizen gebruik van kunnen maken. De tunnel is na de opening in 2000 regelmatig gecontroleerd (meestal één of twee keer per jaar). Uiteindelijk werd in 2015 (15 jaar na opening) voor het eerst een vleermuis in de tunnel waargenomen. Deze vleermuis hing in een zeer nauwe opening tussen de gemetselde stenen. Het bleek hier te gaan om een Watervleermuis.

Vervolgens werd bij een wintercontrole in 2016  een Gewone grootoorvleermuis in de vleermuistunnel ontdekt en in februari 2017 werden er maar liefst negen overwinterende Gewone grootoorvleermuizen in de tunnel vastgesteld. Tijdens de laatste telling van afgelopen winter werd een spectaculair aantal van maar liefst achttien Gewone grootoorvleermuizen in de tunnel vastgesteld. 

Ter plaatse van de vleermuistunnel bij de Natuur en Vogelwacht werden in de winter van 2022-2023 maar liefst 18 Gewone grootoorvleermuizen geteld (Foto links: Dhr. A. Dingley en foto rechts: Dhr. A. Kolders).