Ga naar de inhoud

Bij isolatie van spouwmuren, beter controleren op vleermuizen volgens uitspraak Raad van State.

Er moet eerst onderzoek worden gedaan of er geen vleermuizen in spouwmuren van een woning zitten. Dit geldt voor bedrijven en woningeigenaren die de spouwmuren van een woning willen isoleren. Het is niet voldoende om alleen met een camera tussen de muren te kijken.

De provincie vond dat het isolatiebedrijf IsoSun uit Best niet voldoende onderzoek had gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen in spouwmuren. De hoogste bestuursrechter vond het onvoldoende dat er alleen met een camera werd gekeken in de spouwmuren. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de werkwijze van de hele branche en mogelijk voor het tempo waarin huizen in Nederland worden geïsoleerd.

De gewone dwergvleermuis is een soort die veel voorkomt en kan bij een inspectie met de camera over het hoofd worden gezien. De dwergvleermuis is zo groot als een lucifersdoosje, benadrukken de rechters in hun uitspraak. Ook kan er er oude isolatie, leidingen of puin in de spouwmuur zitten. Dit belemmert het uitzicht.

Er zal gebruik gemaakt moeten worden van een quickscan en er zal meerdere keren op vleermuizen gecontroleerd worden. Ze verblijven namelijk op verschillende plekken tijdens de seizoenen. In 2019 had de provincie het bedrijf uit Best een dwangsom opgelegd en opgedragen ecologisch onderzoek te doen naar de aanwezigheid van vleermuizen. Toen was het bedrijf het er niet meer eens, maar de hoogste bestuursrechter geeft de provincie nu dus gelijk.

De Raad van State had belanghebbenden en experts voor de rechtszaak uitgenodigd. Er reageerden 46 personen en organisaties. Dit waren verenigingen die zich bezighouden met soortenbescherming. Ook woningcorporaties en andere bedrijven uit de isolatiebranche reageerden.

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest en werkwijzen gevonden om de vleermuizen te beschermen. Er is sprake van een grootschaligere aanpak van woningisolatie.

Bron: NOS journaal