Ga naar de inhoud

De Argusvlinder is terug in de Heemtuin

Archus vlinder

Op zaterdag 15 juli was de Argusvlinder bij ons in de Educatieve Heemtuin in de Insectentuin op bezoek (bord 17). Dit naast Atalanta, Gehakkelde Aurelia, Dagpauwoog en Landkaartje (de zomer generatie).
Gelukkig dat de vlinders zich nu steeds meer laten zien, na een slecht seizoen.
Het aantal Argusvlinders gaat nog steeds sterk achteruit omdat er geen hooilanden meer zijn en de graslanden vrijwel alleen bestaan uit Engels raaigras.
De rupsen van de Argusvlinder worden echter groot op Witbol, Kropaar, Kweek en Beemdgras. Deze zijn in ons weidegebied nog wel aanwezig. En daarom kan hier de Argusvlinder nog voorkomen

Dit mooie vlindertje is de bescherming waard. We hopen op een toekomst met meer kruidenrijke vegetaties! We doen ons best!