Ga naar de inhoud

Weidevogelseizoen 2023 ten einde

Inmiddels is het weidevogelseizoen van 2023 achter de rug en is op 4 juli jl. de afsluitingsavond van de weidevogelgroep gehouden.

De vinders van de eerste legsels ontvingen op deze avond daarvoor een oorkonde.

Op de foto van links naar rechts:

Hennie en Teunie Roest: scholekster op 27 maart

Jan Verschoor: tureluur op 11 april

Jan v.d. Eijk: grutto op 28 maart

Ad Kraaijeveld: kievit op 13 maart

In het zomernummer komt een uitgebreid verslag te staan van de coördinator van de weidevogelwerkgroep, André Hornstra.