Ga naar de inhoud

1e en 2e Kievitsei van de Alblasserwaard 2023 gevonden door weidevogelvrijwilliger Ad Kraaijeveld

De gelukkige vinder van het eerste kievitsei  in de Alblasserwaard is Ad Kraaijeveld. Hij ontdekte het kievitsei op een drassig perceel van Arie de Jong uit Wijngaarden op 13 maart om 13.25 uur.

Ad deed zijn ontdekking amper 51 uur nadat het eerste kievitsei van Nederland werd gevonden (Hasselt Overijssel 11 maart 2023).

De afgelopen weken had Ad de vorderingen van de kieviten goed bijgehouden. Het viel op dat de kieviten al ruim 14 dagen actief waren bij boer Arie de Jong. Aan het gedrag van de Kieviten te zien kon het volgens Ad niet lang meer duren. Op 11 maart beproefde Ad zijn geluk en zijn inzet werd beloond. Ondanks de harde wind en de traanogen stond hij om 13.25 uur  oog in oog met het eerste legsel van de Alblasserwaard. Het kievitsei werd gecontroleerd door de vogelwacht (NVWA). Het bleek inderdaad om een vers ei te gaan en Ad werd gefeliciteerd met het eerste kievitsei van de Alblasserwaard.

Tijdens de controle bleek op een belendend perceel nog een Kievit zeer actief te zijn. Ook daar ging Ad nog even kijken. Ongelofelijk maar waar: Ad vond om kwart voor drie ook het tweede Kievitsei van de Alblasserwaard. Zeer curieus en nooit eerder vertoond.

Ad Kraaijeveld is ca. 15 jaar vrijwilliger bij de weidevogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard. Ad is actief bij 4 boeren waaronder nu ca. 4 jaar op het bedrijf van Arie de Jong in Wijngaarden. Arie de Jong draagt de weidevogels een warm hart toe en doet er alles aan om samen met Ad Kraaijeveld de weidevogels op zijn weilanden te behouden. Enkele weidevogelrijke percelen worden speciaal voor de weidevogels pas later in het seizoen gemaaid (medio juni). Ook heeft Arie de Jong een perceel deels onder water gezet (plasdras met behulp van een zonnepaneel). Dit is speciaal voor de weidevogels gedaan zodat ze makkelijker voedsel kunnen vinden. Dat dit zijn vruchten afwerpt moge duidelijk zijn: in het voorjaar wemelt het er van de Kieviten, Grutto’s en Tureluurs. Afgelopen jaar heeft er zelfs een Zomertaling gebroed (vrij zeldzame eendensoort). Dit maakt het zo mooi dat juist op dit bedrijf waar zoveel inspanning voor de weidevogels wordt verricht het eerste Kievitsei wordt gevonden.

Foto: Ad Kraaijeveld bij het nest helemaal in de wolken (letterlijk en figuurlijk)