Ga naar de inhoud

Terugblik op lezing van Albert de Jong

Foto: Linda Manz

Albert de Jong hield op 15 februari een boeiende lezing over wadvogels van de toendra tot aan Zuid-Afrika. Er was veel publiek in de zaal en het publiek luisterde ademloos naar hem.

Hij vertelde onder andere over de tocht van de Rosse Grutto, die vanaf het Arctisch gebied een non-stop vlucht van vijfduizend kilometer naar de Nederlandse Waddenzee maakt. In West-Afrika komen de vogels tenslotte aan om daar te overwinteren.

Ieder jaar trekken wadvogels heen en weer tussen hun broedgebieden en de winterplekken in West-Europa en Afrika.

Albert de Jong is begonnen met vogels kijken bij de NVWA en werkt nu bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Hij heeft in 2020 en 2023 steltlopers geteld in Mauritanië.