Vogels van de Alblasserwaard

De leden van de Vogelwerkgroep zijn heel vaak in het veld te vinden. Vrijwel alle (vogel)waarnemingen worden door de leden ingevoerd op www.waarneming.nl. Nog niet eens zo heel lang geleden was deze mogelijkheid er niet, en hielden vogelaars zelf overzichten bij, die vervolgens in een centraal archief belandden. Alle tellingen en waarnemingen zijn heel waardevol. Daarom brengen leden van de Vogelwerkgroep om de 5 á 10 jaar een boekje uit, waarin alle informatie staat per waargenomen vogelsoort. Zowel historische als recente waarnemingen en inzichten zijn in dit boekje gebundeld.

In 2011 is voor de derde keer een 'checklist' vervaardigd. Hierin staat ook alle informatie van de twee voorgaande 'checklisten', alleen deze editie is geactualiseerd. In betrekkelijk korte tijd, 10 jaar, is er een hoop veranderd in de vogelstand. Bosvogels nemen toe, wat is te koppelen aan de toename en veroudering van bomen in onze polder. Daarnaast is de vroeger nog zeldzame Grote zilverreiger, ook wel 'witte reiger' genoemd, tegenwoordig een veel geziene vogel in de polder.

In het begin van het boekje treft u de geschiedenis van de Alblasserwaard met betrekking tot vogels aan. Honderden jaren geleden kwamen hier al de Kraanvogel en Zeearend voor! Het grootste deel van het boekje wordt in beslag genomen door de soortbeschrijvingen. Ter afwisseling zijn er katernen opgenomen die informatie geven over bijvoorbeeld de vogelstand in de Alblasserbossen en de 'halsbanden' van ganzen.

 

Vogels van de Alblasserwaard is voor slechts €7,50 te koop in het Streeknatuurcentrum.