Vogelnieuws

 

 

Euro Birdwatch 2012

De Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard" doet mee
aan Europese vogelkijkdag

Europa telt massaal vogels op zaterdag 6 oktober

Op zaterdag 6 oktober a.s. gaan leden van de vogelwerkgroep van de NVWA trekvogels tellen. Zij doen dit samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen verspreidt over ons land. In totaal tellen zij op ongeveer 150 verschillende plaatsen in Nederland zoveel mogelijk vogels. Zij doen dit in het kader van de Euro Birdwatch, het Europese vogeltel-evenement van BirdLife International.

Op plaatsen waar veel vogeltrek te zien is, tellen vogelkenners alle verschillende soorten en hun aantallen. De NVWA zal die dag aanwezig zijn op Telpost Kinderdijk, voorbij het Wisboomgemaal. Hier wordt al decennia lang de najaarstrek geteld.

Elk jaar doen vele tienduizenden vogelaars mee aan dit evenement, verspreidt over 38 Europese landen. Aan het einde van middag verzamelt Vogelbescherming Nederland (in samenwerking met de vogeltrekwebsite www.trektellen.nl) de vogelgegevens uit heel Nederland. Elk jaar worden tienduizenden vogels gezien, met in sommige jaren aantallen van meer dan 600.000, verdeeld over meer dan 200 verschillende vogelsoorten In heel Europa werden vorig jaar zelfs bijna 5 miljoen vogels geteld!  De hoeveelheid trekvogels is daarbij sterk afhankelijk van het weer.

BirdLife International is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse Partner van BirdLife International. In ons land zetten duizenden vrijwilligers, aangesloten bij vele lokale of regionale vogelwerkgroepen, zich actief in voor de bescherming van vogels.

Bent u geïnteresseerd en wilt u ook eens zien hoe het trektellen in zijn werk gaat? Dan bent u op 6 oktober van 7:30 uur tot 12:00 uur van harte uitgenodigd ons te bezoeken op Telpost Kinderdijk.

Wilt u meer informatie over  de Europese vogelteldag? Of wilt u op zaterdag 6 oktober een telpost bezoeken? Neem dan contact op met Adri Clements, 06-38545671

 

Ornithologisch Jaarverslag 2011

Het heeft iets langer geduurd dan verwacht, maar het is zover: het vijfde ornithologisch jaarverslag van de Vogelwerkgroep Alblasserwaard is uit! Middels dit boekwerkje geeft de werkgroep inzicht in de stand van broedvogels, watervogels en trekvogels in de Alblasserwaard.
In de artikelen worden resultaten van soms jarenlange tellingen geanalyseerd en besproken. Het nut van een lange adem bij het telwerk blijkt daaruit des te meer.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier!

Anthonie Stip
 

Vogels van de Alblasserwaard - een standaardwerk dat u niet mag missen!

Een handig boekje voor in het veld (A5-formaat) met alle informatie over de status en het voorkomen van alle vogelsoorten die ooit in de Alblasserwaard zijn waargenomen.Door de grote vraag is er inmiddels een (verbeterde) 2e druk beschikbaar. Vogels van de Alblasserwaard is voor €7,50 te verkrijgen in het Streeknatuurcentrum.