Planten- en Insectenwerkgroep (PIWG)

 

Wat wil de PIWG?
- Samen plezier beleven aan het kijken naar vooral planten en insecten.
- Kennis van planten en insecten vergroten.
- Meewerken aan verspreidingsonderzoeken van planten en insecten.

- Alblasserwaarders enthousiast maken voor planten en  
  insecten.
- Waarnemingen van bijzondere soorten vastleggen.
- Waar mogelijk bedreigde soorten beschermen.


Hoe wil de PIWG dit bereiken?
Door het organiseren van excursies binnen en buiten de Alblasserwaard. Deze excursies gaan naar bloem- en insectenrijke gebieden. In de herfst wordt er meestal een paddenstoelen- en een bomenexcursie gehouden. 's Winters gaat de aandacht uit naar mossen. Doel van de excursies is -naast een gezellig samenzijn- het vergroten van de kennis van planten. Daarbij wordt rekening gehouden met het verschil in kennis van de deelnemers. Iedereen is welkom. Mensen met meer kennis van planten willen hun kennis graag overdragen aan mensen met minder kennis.


Het inventariseren van planten in de Alblasserwaard. Hierbij worden alle planten per vierkante kilometer op een lijst geschreven (aangestreept). De lijsten gaat naar de stichting Floron in Leiden, die de gegevens verwerkt en opslaat. De inventarisatie-avonden vormen een goede gelegenheid om de plantenkennis te vergroten. Per vierkante kilometer kunnen over de 200 soorten gevonden worden.

Het organiseren van avonden waar meestal met behulp van dia's, bepaalde onderwerpen voor het voetlicht gehaald worden.


Door het organiseren van cursussen. In het verleden zijn er bijvoorbeeld determineercursussen, mossencursussen en dergelijke georganiseerd.

Door bijzondere plantenvondsten te registreren. Iedereen die meent een bijzondere plant gevonden te hebben, kan dit melden bij de coördinator en op Waarneming.nl. Waarneming.nl is via de site van de NVWA te benaderen.

Wilt u meer weten over onze werkgroep kunt u contact opnemen met:
Bram van Vliet
Nieuweweg 233
3371 CN Hardinxveld-Giessendam
tel 0184-617245
e-mail: acvanvliet@hetnet.nl