Ornithologisch Jaarverslag

Het ornithologische jaarverslag wordt sinds 2014 niet meer gemaakt. Hieronder kun u de oude verslagen nog inzien.

 

                        
 
 
                       

Ornithologisch jaarverslag - Wat is dat?
Een ornithologisch jaarverslag is een verslag van allerhande zaken die in een bepaald jaar en in een bepaald gebied in de vogelwereld spelen. Dat kan van alles zijn: broedvogels, trekvogels, wintervogels en ga zo maar door. Diverse Vogelwerkgroepen (VWG’s) in Nederland brengen zo’n jaarverslag uit. Voor een VWG als die van de Alblasserwaard, die qua (actief) ledenaantal niet bijzonder groot is, blijkt het toch best een groot werk om een jaarverslag als dit op te zetten en samen te stellen.

Waarom?
In de Alblasserwaard worden al jarenlang systematisch verschillende vogeltellingen uitgevoerd. Dit varieert van broedvogelinventarisaties tot tellingen van trekvogels. Ook worden er elk jaar wel bijzondere waarnemingen gedaan, of aparte dingen meegemaakt in het veld. Veel van deze gegevens werden tot voor kort niet of nauwelijks gepubliceerd. Ons verenigingsblad, de Onze Waard, is voor een groot publiek bestemd, en dus niet zozeer geschikt voor het plaatsen van vogelartikelen met veel details. Een ‘leek’ zegt dit eenvoudigweg niet zoveel. Daarom is in de zomer van 2007, na veel overleg en beraad, ervoor gekozen om van het jaar 2007 het eerste jaarverslag te publiceren. Niet als concurrent van de Onze Waard, maar juist als aanvulling voor de geïnteresseerde lezer/vogelaar.