Ornithologisch Jaarverslag

Klik op onderstaande afbeeldingen om het betreffende ornithologische jaarverslag te downloaden.

 

 

                        
 
                        

 

(Bovenstaande pdf's zijn tevens in gedrukte vorm beschikbaar op het streekcentrum voor de prijs van 2,50 euro.)

Ornithologisch jaarverslag - Wat is dat?
Een ornithologisch jaarverslag is een verslag van allerhande zaken die in een bepaald jaar en in een bepaald gebied in de vogelwereld spelen. Dat kan van alles zijn: broedvogels, trekvogels, wintervogels en ga zo maar door. Diverse Vogelwerkgroepen (VWG’s) in Nederland brengen zo’n jaarverslag uit. Voor een VWG als die van de Alblasserwaard, die qua (actief) ledenaantal niet bijzonder groot is, blijkt het toch best een groot werk om een jaarverslag als dit op te zetten en samen te stellen.

Waarom?
In de Alblasserwaard worden al jarenlang systematisch verschillende vogeltellingen uitgevoerd. Dit varieert van broedvogelinventarisaties tot tellingen van trekvogels. Ook worden er elk jaar wel bijzondere waarnemingen gedaan, of aparte dingen meegemaakt in het veld. Veel van deze gegevens werden tot voor kort niet of nauwelijks gepubliceerd. Ons verenigingsblad, de Onze Waard, is voor een groot publiek bestemd, en dus niet zozeer geschikt voor het plaatsen van vogelartikelen met veel details. Een ‘leek’ zegt dit eenvoudigweg niet zoveel. Daarom is in de zomer van 2007, na veel overleg en beraad, ervoor gekozen om van het jaar 2007 het eerste jaarverslag te publiceren. Niet als concurrent van de Onze Waard, maar juist als aanvulling voor de geïnteresseerde lezer/vogelaar.
Dat bleek best een groot karwei. Heel belangrijk is dat vogelaars artikelen aanleveren. Wat dat betreft hebben we met onze eerste nummer niets te klagen: het aanbod aan artikelen overtrof de verwachtingen van de redactie. Dit is voor ons een signaal om hiermee verder te gaan. Want dat is ook de bedoeling! De vele positieve reacties op het verslag zijn een extra stimulans.

Wat staat erin?
Zoals hierboven al is vermeld, worden veel vogelsoorten uitgelicht. In het jaarverslag van 2007 zijn dat bijvoorbeeld de kerkuil, de grote zilverreiger en de (winter)ganzen. De verspreiding en aantallen van deze soorten in ons gebied de Alblasserwaard wordt beschreven en toegelicht. Ook wordt meestal ingegaan op trends: hoe staat deze soort ervoor, en hoe was dat vroeger? Kortom: veel voer voor vogelaars en een ieder die in zulke zaken geïnteresseerd is!

Schrijf mee!

Bent u ook een vogelaar, actief in het Alblasserwaardse, en wilt u uw bijdrage leveren of hebt een mooie vogelfoto gemaakt? De kopijdatum voor het ornithologisch jaarverslag van 2011 is Neem dan contact op met de redactie, via: jaarverslagkopij@live.nl .U kunt ook bellen met Anthonie Stip op tel. 06 43 93 82 90.