Ga naar de inhoud

Linda Manz

Expositie van Leen den Ouden

Leen den Ouden heeft een expositie in het Natuur- en Streekcentrum Alblasserwaard. Het streekcentrum is geopend op zaterdagen tussen 13:00 en 17:00 uur. Toegang is gratis. Bovendien is er gelegenheid om een appelpunt te nuttigen met een kopje koffie of thee erbij. Ook zijn er andere drankjes te verkrijgen.

Terugblik op lezing van Albert de Jong

Foto: Linda Manz Albert de Jong hield op 15 februari een boeiende lezing over wadvogels van de toendra tot aan Zuid-Afrika. Er was veel publiek in de zaal en het publiek luisterde ademloos naar hem. Hij vertelde onder andere over de tocht van de Rosse Grutto, die vanaf het Arctisch gebied een non-stop vlucht van…

Landelijke Mollentelling op 17 en 18 februari

Waar leeft de Mol? Deze vraag staat centraal bij de landelijke Mollentelling. Elk jaar organiseren de Zoogdiervereniging, Vroege Vogels, Waarneming.nl en Tuintelling de jaarlijkse Mollentelling. Iedereen kan meedoen met het telweekend in februari. Als je meedoet aan de telling help je niet alleen met de monitoring, maar leer je de mol ook nog eens beter…

17 Overwinterende vleermuizen in de tunnel, januari 2024

Vorige maand is de tunnel in de educatieve tuin weer gecontroleerd. Er zijn dit jaar 17 Grootoren gevonden.  Het aantal blijft dus een beetje constant. De vleermuistunnel blijkt een goed winterverblijf voor deze vleermuizen te zijn. De temperatuur, vochtigheid en de invliegopening zijn afgestemd op dat wat vleermuizen nodig hebben. Ook de inrichting: los gestapelde…

Tuinvogeltelling was een succes

Zaterdagmiddag waren kinderen en hun ouders of grootouders enthousiast bezig met het tellen van de tuinvogels. De vogels die op bezoek kwamen: roodborstje, pimpel – en koolmezen, heggenmus, merel en  4 waterhoentjes.  Na afloop zijn de kinderen naar huis gegaan met een zelf gemaakte vogelverrassing (dennenappel versierd met vogelvoer). Dit  maakte de middag compleet.

Terugblik op lezing Leen den Ouden

Foto: Linda Manz Belangstellenden luisterden naar de lezing die Leen den Ouden op donderdag 18 januari gaf. Hij gaf aan dat elke tuin een klein stukje natuur is. Hij vertelde eveneens waarop men kan letten bij de inrichting of wijziging in de tuin. Hij onderstreepte het belang van kennis en begrip van de diverse diersoorten…

WINTERSE WANDELING IN HET ALBLASSERBOS

De zon scheen fel en zorgde voor een geelblauwe gloed over het landschap van de Alblasserwaard. Het was een prachtig gezicht en de sneeuw zorgde voor ‘rust’ en reinheid. Ik zag allerlei hoekjes waarvan ik foto’s maakte, zo’n besneeuwd landschap komt namelijk niet vaak voor. De sneeuw knisperde onder mijn schoenen en ze zakten weg…

2024 Jaar van de Hermelijn

Tekst: Daniëlle Koopman, Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdiervereniging (WKM)Foto’s: Edo van Uchelen (Marterstichting), Joyce VerschoorLogo: Emily Mensink De Hermelijn, één van de kleinste marterachtigen in Nederland, is een soort die van oudsher thuishoort in het Nederlandse landschap. Helaas heeft deze soort het de afgelopen jaren erg zwaar gehad en begint stilletjes aan te verdwijnen…

2024 wordt het Jaar van de Huismus

Bron: Vogelbescherming en Sovon Sovon en Vogelbescherming kiezen elk jaar een vogelsoort uit die wel wat extra aandacht kan gebruiken. In 2024 is het de beurt aan de Huismus. De Huismus is één van de talrijkste broedvogels van Nederland. Toch is deze typische stadsvogel sinds 1980 met zeker 60% afgenomen, zowel in Nederland als in…