Ga naar de inhoud

Wadvogels van de toendra tot aan Zuid-Afrika door Albert de Jong

15 februari 2024
19:45 uur; inloop vanaf 19:30 uur.

Vogeltrek is een van de meest fascinerende natuurverschijnselen. Neem nu de indrukwekkende tocht van de Rosse Grutto, die vanaf het Arctisch gebied een non-stop vlucht van vijfduizend kilometer naar de Nederlandse Waddenzee maakt.

Om vervolgens door te vliegen naar West-Afrika, om daar te overwinteren. Ieder jaar trekken miljoenen wadvogels heen en weer tussen hun broedgebieden en de winterplekken in West-Europa en Afrika. Langs deze route, die ook wel “flyway” wordt genoemd, worden ze ’s winters geteld om na te gaan hoe groot de populaties zijn en waar deze vogels in de problemen komen.

Albert de Jong (Sliedrecht, 1988) begon via de jeugdexcursies van de NVWA met vogels kijken en werkt tegenwoordig bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Hij ging in januari 2020 en 2023 naar Mauritanië om daar steltlopers te tellen.

Aan de hand van foto’s vertelt hij over deze expedities, de uitkomsten van de tellingen en de verhalen die bij trekvogels horen. Deze tellingen worden overigens gecombineerd met watervogeltellingen in Europa, die ook in het binnenland worden gedaan en waar ook vogeltellers voor actief zijn in de Alblasserwaard.