Ga naar de inhoud

Thema-avond Weidevogelwerkgroep

16 februari 2023
19:45, inloop v.a. 19:30

Lezing en coördinatie: Theo Bakker

Het weidevogelseizoen 2022 ligt ruimschoots achter ons en het is winter. , maar de weidevogelwerkgroep “de Alblasserwaard”, onderdeel van de Natuur- en vogelwacht, kijkt alweer uit naar het nieuwe seizoen in 2023. Het seizoen loopt van maart t/m juni.

Met ruim 45 vrijwilligers lopen zij in de Alblasserwaard bij boerenbedrijven de maisakkers en graspercelen af, op zoek naar de nesten van, voornamelijk, de Kievit, de Grutto, de Tureluur en de Scholekster. Dit met als doel deze nesten te beschermen tegen het bewerken, bemesten, inzaaien en het maaien. Jaarlijks worden er ruim 2100 nesten gevonden en beschermd. Hierdoor blijft het weidevogelbestand al enkele jaren op peil.

Onze groep vrijwilligers is de afgelopen paar jaar significant gegroeid, maar wij zijn als werkgroep altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers, die ons komen helpen.

Om deze kans wat te vergroten, wordt een thema-avond georganiseerd over de Weidevogelbescherming in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder over de werkzaamheden en activiteiten van de vrijwilligers in de Alblasserwaard die deze hobby met plezier en enthousiasme uitvoeren.

Zet deze datum alvast met rood in uw agenda; onze weidevogels verdienen onze aandacht en bescherming.