Ga naar de inhoud

Argusvlinder ook in de heemtuin gezien

Op zaterdag 30 juli was de Argusvlinder bij ons in de Educatieve Heemtuin in de Insectentuin op bezoek (bord 17).

Het aantal Argusvlinders gaat sterk achteruit omdat er geen hooilanden meer zijn en de graslanden vrijwel alleen bestaan uit Engels raaigras.

De rupsen van de Argusvlinder worden echter groot op Witbol, Kropaar, Kweek en Beemdgras. Deze zijn in ons weidegebied nog wel aanwezig. En daarom kan hier de Argusvlinder nog voorkomen

Dit mooie vlindertje is de bescherming waard. We hopen op een toekomst met meer kruidenrijke vegetaties!