Zoogdieren in 2017

Zoogdieren in 2017

7 januari                                                                                                                                                                             3 reeën langs de Betuwelijn.

30 januari vleermuizen Oude Toren                                                                                                                Om 14.30 bij ca. 3 graden en bewolking is de toren gecontroleerd. Bij het linkerraam op de eerste verdieping hangen 3 Grootoren in winterslaap. Uiteraard weer verborgen achter loszittende stenen. Aan de andere kant in de nis hangt één Ruige dwergvleermuis. Er zijn ook Lieveheersbeestjes in winterslaap, een aantal Roesjes en één Dagpauwoog.

5 februari

Dode bunzing. Geerweg.

8 februari vleermuistunnel Het is bewolkt en ongeveer 4 graden. De luchtvochtigheid in de tunnel is 100 % en de temperatuur 7 graden. Tussen de gestapelde stenen zien we geen vleermuizen. Maar als we de houten kasten openen, vinden we maar liefst 9 vleermuizen. Links in de bovenste en onderste kast. Rechts in de onderste kast. We zien een duidelijke tragus en naar binnen gevouwen oren. En denken daarbij aan Grootoren. Een mooi resultaat na 16 jaar. Ook een overwinterende Dagpauwoog.

27 februari

 

Bultrug langs de Nederlandse kust

 

5 maart vleermuistunnel

Het is zonnig, 10 graden en een zachte wind. In de tunnel is de luchtvochtigheid nog steeds 100%.

We merken dat de vleermuizen zijn verhuisd. Alleen in de linker houten kast hangen bovenin 2 vleermuizen. Tussen de stenen aan de rechterkant hangen maar liefst 5 vleermuizen. Sommigen zelfs om de hoek van een steen geklemd. Het zijn Grootoren. De Dagpauwoog is er ook nog.

 

11 maart

 

10 reeën Alblasserbos.

 

19 maart vleermuistunnel

Het is 14 graden en veel wind. De vochtigheid in de tunnel is nog steeds 100 %. De Grootoren zitten nu tussen de stenen. Twee in de achterwand, twee aan de rechterkant en twee aan de linkerkant. Dus totaal 6 Grootoren. Twee vleermuizen maken wat geluid en we kunnen zien dat ze al uit de winterslaap zijn ontwaakt.       

 

2 april vleermuistunnel

De tunnel is nog steeds bewoond. Er hangt een Grootoorvleermuis  in de achterwand en één aan de rechterzijwand tussen de stenen.

 

16 april vleermuistunnel

Vandaag geen enkele vleermuis meer in de tunnel. De overwinteraars zijn dus uitgevlogen.

 

22 april bever

Een melding van een waarneming van een bever in Sliedrecht, nabij de watertoren.

Rivierdijk

29 mei schoonmaken vleermuistunnel

Het is warm weer. In de ochtend hebben we de vleermuistunnel schoon gemaakt.

Bij de ingang gesnoeid. Het pad bij de ingang goed schoongeveegd zodat er geen grond meer ligt. Binnenin is ook aangeveegd. We hebben daarbij muizenschedels ontdekt(Woelmuizen en een Spitsmuis). Waarschijnlijk kunnen de muizen via een nauwe opening in de tunnel komen. Eenmaal daar kunnen ze niet meer weg en gaan dood bij gebrek aan voedsel. Als het Bosmuizen zouden zijn, is dat een gevaar voor de vleermuizen. Bosmuizen kunnen vleermuizen opeten.

De houten kasten wat bijgeschaafd zodat de deurtjes gemakkelijker open en dicht kunnen. Alle grint is verwijderd. Het ijzerwerk met een beschermlaag ingespoten.

Nu nog op zoek naar stenen om meer stapelmuurtjes te kunnen maken en wat hout om de openingen in de al bestaande muur te vernauwen.

 

2 t/m 4 juni muizenonderzoek heemtuin, 20.00 en 08.00 uur

Alle dagen rond 24 graden, geen regen, dus erg mooi weer voor dit onderzoek.

Na vermindering met het aantal dubbelvangsten is het resultaat:                                                                       19 Rosse woelmuis

2 Bosspitsmuis

1 Tweekleurige bosspitsmuis !

1 Dwergmuis

1 Bosmuis.

De Tweekleurige bosspitsmuis en de Dwergmuis zijn soorten die we nog nooit eerder hebben gevangen. Van de Dwergmuis hebben wel een paar keer een nest gevonden. Na de vangst hebben we alle kenmerken van de Tweekleurige Bosspitsmuis er op nageslagen en komen tot de conclusie dat het hier echt deze soort betreft. Ook na de vangst van een (gewone)  Bosspitsmuis is het verschil heel duidelijk. De staarpunt met kwastje, geen duidelijk contrast met boven en ondervacht bij de Tweekleurige Bosspitsmuis. De muis is in de Alblasserwaard nog niet eerder waargenomen, wel in Vijf Heerenlanden                                                                                                                                                     

28 juni reactie Kees Mostert

De Rosse woelmuis breidt zich langzaam maar zeker uit in ZH doordat er steeds meer bos aanwezig is. In dat kader kun je de ontwikkeling in de Alblasserbos wel plaatsen. Van jaar tot jaar kun je niet zoveel conclusies trekken want omstandigheden m.b.t. weer en populatieontwikkeling kunnen van jaar tot jaar verschillen.

M.b.t. de Tweekleurige bosspitsmuis, deze soort kun je op grond van uiterlijke kenmerken niet met zekerheid onderscheiden van de gewone bosspitsmuis. Wees dus voorzichtig met conclusies. Zie ook de teksten in de Nederlandse Zoogdieren Atlas.

 Hierbij een stukje tekst uit de werkatlas zoogdieren Zuid-Holland :

Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)

Aantal records in ZH  = 5704                              aantal km-hokken voor project = 107          na project = 313                                 toename 66 %

De Rosse woelmuis heeft een duidelijk voorkeur voor loof- en gemengd bos met een struik- en kruidlaag en een humeuze bodem. De soort is talrijk in het bosrijke (binnen)duingebied en komt daarnaast ook voor in het oosten van de provincie in griendbossen, eendenkooien en andere bosrijke omgeving. Zo zijn er onder meer populaties bekend van de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen en in de Zuid-Hollandse Biesbosch.

De Rosse woelmuis heeft zich vanuit de duinen in oostelijke richting uitgebreid via oudere recreatiebossen naar Midden-Delfland, de omgeving van Zoetermeer en het Kralingse Bos. In de delta zijn de duinen van Voorne gekoloniseerd en recent ook delen van de Hoekse Waard.

 

23 juli vleermuistunnel

In de tunnel hangt één Grootoor vleermuis. In de achterwand tussen de stenen.

6 augustus vleermuistunnel

In de tunnel zijn geen vleermuizen.

23 augustus De Heerlijkheid vleermuizen

De eigenaren willen graag vleermuiskasten ophangen om daarmee vleermuizen aan te trekken zodat insecten gevangen kunnen worden. In de boomgaard wordt alleen aan biologische bestrijding gedaan. In de kelder overwinteren vleermuizen.

Rondgelopen in de boomgaard. Deze wordt begrensd door hoge bomen aan de kant van het kerkhof en aan de andere zijde door een Elzenhaag. Deze Elzenhaag grenst aan de waterzuivering. Het is ca. 20 graden en er waait een matige wind. Vanaf 21.15 uur kunnen we de eerste vleermuis op de detector horen. Het is een Dwergvleermuis. Deze vliegt in het open gedeelte bij de bijenstal. Terwijl we verder lopen horen we ook diverse krekels op de batdetctor. Dichter bij het huis, bij een rij Vlieren, is ook een Dwergvleermuis actief. De paal waar de kast aan gehangen wordt, komt in de buurt van de bijenstal. Advies is om ook aan de kant van de Elzen(bij het water ) een kast op te hangen.

9 september vleermuis gevonden

Op 7 september heeft één van de natuurgidsen een vleermuis gevonden en deze op 9 september bij het Streek natuurcentrum gebracht. Het beestje is heel levendig en ziet er alleen wat verfomfaaid uit. We hebben hem in de eerste vleermuiskast van het Alblasserbos gezet. Uit de stenen pot gehaald en daarna kroop de vleermuis zelf(heel snel) de kast in. Waarschijnlijk een Gewone Dwergvleermuis.

19 september vleermuis gevonden

 Een weidevogelgids  heeft een vleermuis gevonden. Het beestje is nog levendig genoeg en is op eigen kracht ‘s avonds vanaf het balkon weggevlogen.

21 september vleermuiskasten controle + vleermuistunnel

Het is ongeveer 15 graden. Tijdens deze controle proberen we ook keutels te verzamelen. Dit is een landelijk onderzoek van VVZ . De keutels worden opgestuurd naar de  Erasmus Universiteit.

In alle kasten zitten totaal 15 Ruige Dwerg vleermuizen. Ook oorwurmen, pissebedden en in één kast een verlaten mezennest. De tunnel is leeg. We verwachten daar in december weer vleermuizen aan te treffen. In drie kasten konden we keutels verzamelen.

2 oktober vleermuiskasten Oud Alblas

Het is ca 15 graden en droog weer. Er hangen 10 vleermuiskasten op en rond het erf van de boerderij in Oude Alblas.

 Drie kasten kunnen gemakkelijk geopend worden. De kasten die in de schuren hangen, zitten vol spinrag en kunnen niet geopend worden. We hebben geen vleermuizen aangetroffen.

  Dit is een boer die rekening houdt met de natuur. Hij beschermt weidevogels en heeft een plas dras gebied op eigen grond. De vleermuiskasten heeft hij aangeschaft via Den Hâneker.

We adviseren om de kasten in de schuren schoon te maken en nog twee kasten op te hangen aan de achterkant van de schuur(daar waar de grote houtvoorraad is). In het voorjaar nemen we contact op om de kasten op te hangen. Dan gaan we ook 5 kasten een nummer geven en ze jaarlijks inventariseren.

19 0ktober

Wolf waargenomen op de Veluwe.

1 november bezoek egelopvang Papendrecht

Een bezoek gebracht aan de egelopvang. Rondleiding en uitleg gekregen van de medewerker van  de beheerder.

5 november vleermuistunnel

Het is ca. 10 graden en zonnig weer. De tunnel heeft een goede luchtvochtigheid. Na het verwijderen van enkele rozentakjes de tunnel bekeken. In de houten kasten 7 Grootoor vleermuizen. De vleermuizen gaan dus langzaamaan in winterslaap.

19 november wolf

Een aangereden wolf gevonden in Overijssel. De vierde van dit jaar.