Zoogdieren in 2018

Overzicht van zoogdieractiviteiten in 2018 in de Alblasserwaard en soms daar buiten.

 

12 januari muizenonderzoek Oud Alblas.

We vingen Rosse woelmuizen en Dwergmuisjes en één Bosmuis .

 25 januari vleermuistunnel.

Het is ongeveer 9 graden en droog weer. De tunnel is vochtig. In de achterwand treffen we rechts bovenaan één Grootoor vleermuis. Vervolgens in het rechtermuurtje Drie Grootoor vleermuizen. In de rechtse houten kast nog twee. Die zijn op de foto gezet.

Project Oud Alblas

Omdat milieumaatregelen een steeds grotere rol gaan spelen, wordt aan de werkgroep gevraagd om advies bij het nemen van vleermuisvriendelijke maatregelen bij verbouwing van een boerderij.

Wij hebben afgesproken een keer te gaan kijken en vervolgens een plan te maken en advies te geven bij het uitvoeren van dit plan.

21 februari Oude Toren Alblasserdam.

Vannacht heeft het gevroren. Het is nu -3 graden en zonnig weer. De toren is redelijk opgeruimd zodat we gemakkelijker kunnen kijken. Op de eerste etage zit een Grootoor achter de rietmatten die tegen de muur staan. In de nis van de achterwand achter de loszittende stenen zien we respectievelijk één en twee Grootoren.(waarschijnlijk zijn er nog meer, maar die kunnen we niet zien). Achter de stenen aan de voorzijde zien we nog wat overwinterende Lieve Heersbeestjes.

11 maart vleermuistunnel. Het is ongeveer 10 graden en regenachtig. In de tunnel hangen 5 Grootoor vleermuizen in winterslaap.

19 maart Laatste “witte”neushoorn doodgeschoten.

Het allerlaatste mannetje van de witte neushoorn(breedlip zwarte neushoorn) is vandaag door zijn oppasser doodgeschoten omdat hij niet meer verder kon leven. Er zijn nu nog twee vrouwtjes over. De soort kan zich dus niet meer voortplanten.

16 mei plan vleermuiskasten. Er wordt een plan gemaakt voor de vleermuiskasten in het bos, het aangekochte perceel en enkele boerderijen in Oud Alblas

25/26/27 mei muizenonderzoek educatieve tuin.

Het is dit weekend rond de 30 graden. Alle vangstrondes hebben we goed weer. De vallen uitgezet op vrijdag om 12.00 uur. Vangstrondes waren steeds om 20.00 en 08.00 uur. Alleen tijdens de ochtendrondes hadden we resultaat. Zaterdagochtend een Rosse woelmuis en een Bosspitsmuis. Zondagochtend een Rosse woelmuis en een Bosmuis. De vallen worden goed schoon gemaakt zodat ze weer vetvrij weggezet kunnen worden.

17 juni vos Alblasserbos.

Een vos gezien op het landje van van Rees.

19 juni vleermuismelding.

Telefoon vanuit Leidschendam. De eigenaar heeft een kolonie onder het dak van zijn balkon. We hebben hem gerust gesteld en verteld dat het ongeveer 4 weken duurt, daarna is de kolonie weg. Pas als hij zeker weet dat alles weg is, kan hij de openingen gaan dichtmaken.

15 julli-15 augustus boer zoekt vleermuis controle.

In deze periode controleert één van de leden van de werkgroep de vleermuiskasten bij de boerderijen.

19 juli nieuwe vleermuiskasten.

In het aangekochte stuk bos hebben we 5 vleermuiskasten opgehangen.

29 augustus reekalfje.

Tijdens het maaien van de paden door SBB is een reekalfje ontdekt dicht bij de rotonde. Waarschijnlijk al bij de geboorte klein geweest en langzaam groot geworden.

30 augustus nieuwe vleermuiskasten en verplaatsing kast.

Langs het pad van het Alblasserbos hebben we 2 nieuwe kasten opgehangen. In het voorjaar zijn er namelijk twee gesneuveld tijdens het omkappen van de essen in verband met de essentaksterfte.

12 oktober bunzing.

Een melding (met foto) van een dode bunzing in Ottoland

19 oktober vleermuiskasten controle.

Iets later dan gewoonlijk hebben we de kasten gecontroleerd. In de twee nieuwe kasten is nog niets te zien. In drie kasten kunnen we keutels verzamelen voor onderzoek. De vleermuizen zijn waarschijnlijk al vertrokken. In één kast zien we één Ruige dwergvleermuis. En in een volgende kast drie Ruige dwergvleermuizen. Eén kast kunnen we niet controleren, er zit namelijk een nest met Hoornaars in.

21 oktober bezoek vleermuistunnel.

Het is 11 graden. In de tunnel warm en vochtig. Bij de houten kasten zien we veel oude vleermuiskeutels. Er hangt één Dagpauwoog. Verder is de tunnel leeg, nog geen vleermuizen. We zijn nog aan het begin van de overwinter periode.

25 november bezoek vleermuistunnel.

Het is buiten 5 graden. In de tunnel goede temperatuur en vochtigheid. De tunnel is mooi schoon. In de achterwand 2 Grootoren. Links tussen de stenen ook 2 Grootoren. In de linker houten kast onderin 1 Grootoor. Het seizoen is begonnen!

12 december lezing over de wolf.

Dit is naar aanleiding van waarnemingen van de wolf in Nederland(21 februari wolf in de Betuwe en Veluwe, 14 maart wolf in Drenthe).De lezing wordt gehouden door Dick Klees van de landelijke zoogdiervereniging en wolven in Nederland. Er zijn 25 bezoekers. Heel interessant en geslaagd.

20 december vleermuistunnel.

Temperatuur is goed. Vochtigheid 100%. Er ligt wat water in de tunnel bij de ingang. In totaal 8 Grootoorvleermuizen. 1 in de achterwand, de oren duidelijk naar beneden. 1 links tussen de stenen en 3 rechts tussen de stenen. Dan nog 3 in de houten kast links. Bij de ingang hangen 2 Dagpauwogen en 1 Roesje in winterslaap