Waarneming.nl

Via de verrekijker op deze pagina kunt u nu snel en gemakkelijk uw waarneming uit de Alblasserwaard invoeren. Het is natuurlijk ook mogelijk om behalve vogels andere dier- en plantsoorten in te voeren.

 

                                                                

Uw waarneming is belangrijk, omdat deze helpt de natuurrijkdom van de Alblasserwaard in kaart te brengen. Alle waarnemingen die via deze site worden ingevoerd komen in de database van Waarneming.nl en kunnen worden gebruikt voor onderzoek door de NVWA.

Ook gaan de gegevens naar PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties) zoals Floron (planten), VVZ (zoogdierenvereniging), SOVON (vogelonderzoek Nederland), RAVON (reptielen, vissen en amfibieën) en de Vlinderstichting. U waarneming helpt dus indirect om de natuur in onze mooie Alblasserwaard te beschermen.

Als u een eigen profiel aanmaakt, dit kunt u doen door te klikken op registeren, kunt u al uw waarnemingen terugvinden in overzichtelijke lijstjes die automatisch worden bijgehouden.

De administrator (admin) heeft het recht om waarnemingen te wijzigen of verwijderen. Wanneer een waarneming twijfelachtig of onlogisch is, kan het zijn dat er om meer gedetailleerde informatie over de waargenomen soort wordt gevraagd.