Vrijwilliger worden

Wilt u zich inzetten voor de natuur in de Alblasserwaard?
Meldt u aan als vrijwilliger of vraag eventueel een vrijblijvend gesprek aan, om te zien of er iets
bij is voor u. Informatie bij Leen den Ouden 078-6153280 / ouden.l@chello.nl


Natuurbegeleiders
- Begeleiden van schoolklassen.

Klik hier voor meer informatie


Staffunctie Vrijwilligers*
- Intern overleg inzake gewenste vrijwilligers.
- Het zoeken naar vrijwilligers.
- Het maken van afspraken en opstellen van overeenkomsten (als dit nodig is).
- Het overleg inzake problemen tussen de vrijwilligers.
- Het creëren van activiteiten en overleg om vrijwilligers te behouden.
- Eventueel het assisteren bij stagezoekers.
Tijd: ca. 4 uur per week.


Staffunctie TV en Radio*
- Het woord voeren namens de NVWA op radio en TV (regionale zenders).
- Het opnemen van geluid en beeld van de NVWA in de breedste zin des woords.
- Het aanbieden van beeld en geluid van de NVWA aan deze regionale zenders.
Tijd: ca 12 uur per maand.


Staffunctie Financiering*
- Het zoeken naar-  en het aantrekken van subsidies en sponsering.
- De coördinatie hiervan.
- Contacten onderhouden met sponsoren.
Tijd: ca 12 uur per maand.


Staffunctie Ledenwerving*
- Het zoeken en aantrekken van nieuwe leden, middels acties en PR materiaal.
Tijd: ca 4 uur per week.


Planologie deskundige*
- Ondersteuning bij planologische uitdagingen binnen de Alblasserwaard.
Tijd: ca 4 uur per week.


Assistentie themagroep*
- Meehelpen bij het opbouwen van een tentoonstelling.
- Maken van een Power Point, posters, lesmateriaal en ‘ren-je-rot-vragen’.
- Het begeleiden van schoolklassen bij de lessen. Vooral bij lesmateriaal en het ‘ren-je-rot’ spel.
Tijd: ca. 12 uur per maand.


Assistentie voor jeugdclub*
- Het begeleiden bij een van de groepen jeugd van 8 tot 12 jaar op zaterdagmorgen.
Eens in de drie weken tijdens het seizoen van maart t/m oktober.
Tijd: ca. 8 uur per maand.


Assistentie landschapsonderhoudsploeg
- Het zagen, verslepen en kloven van het hout alsmede het insteken van stekken etc.
Op woensdag en zaterdagochtend van begin november tot mei.
Tijd: ca. 8 uur per week in het seizoen.


Assistentie onderhoud gebouw*
- Het schoonhouden, repareren en verven van het onroerend goed in de meest uitgebreide zin van het woord. Uiteraard rekeninghoudend met uw deskundigheid.
Eventueel onder leiding van een deskundige.
Tijd: ca. 8 tot 16 uur per maand.


Assistentie bij de bar*
- Het schoonhouden van het gebouw. Het verplaatsen van inventaris bij activiteiten.
- Het ontvangen van de bezoekers en de bediening.
De beheerder is hierbij aanwezig
Tijd: ca. 8 tot 16 uur per maand.

 

Deze functie is niet zo tijd gebonden. In sommige weken zullen dringende werkzaamheden nodig zijn.