Trektellen

Telpost Kinderdijk

Elk jaar worden er door de Vogelwerkgroep tellingen van trekvogels verricht op trektelpost Kinderdijk. In de periode van februari-augustus wordt er geteld bij de nieuwe kijkhut bij de Hoge Boezem van de Overwaard, in Nieuw Lekkerland. Van september tot en met december wordt er geteld bij het Wisboomgemaal te Kinderdijk. De tellingen beginnen doorgaands rond zonsopgang en duren op zaterdagen tot minstens 12 uur, op goede trekdagen langer. Doordeweeks wordt er ook geteld op onregelmatige tijden. Vaak wordt op het forum aangegeven of er geteld gaat worden. In de jaren 2002 tot en met 2004 is er ook geteld op de eenmans telpost Giessenburg. Tegenwoordig wordt deze post niet meer bemand. Iedereen is van harte welkom om mee te tellen op telpost Kinderdijk!
 

Kijk hier voor de meest actuele telling op telpost Kinderdijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coordinator van de trektellingen, Adri Clements tel: 06 40123489.