Soort van de maand!

In de Alblasserwaard komen heel wat zogenaamde soorten voor die niet overal in Nederland zo maar te vinden ziin. Er komen zelfs Rode lijstensoorten voor, dit zijn dier- en plantensoorten die in hun voortbestaan worden bedreigd.

De bedreigde dier- en plantensoorten op de Rode lijsten zijn niet allemaal wettelijk beschermd, maar vele zijn opgenomen in de Nederlandse Flora- en faunawet en zijn ook Europees beschermd via de Habitatrichtlijn.

Om een beter beeld te krijgen van bepaalde soorten in de Alblasserwaard nemen we iedere maand één soort onder de loep. Wij vragen u  om iedere waarneming van de "maandsoort" in te voeren via de Waarneming.nl. Dat kan o.a. door te klikken op de soort. Alvast bedankt!


De soort van de maand JUNI 2012 is de: ARGUSVLINDER


De soort van de maand MEI was de Glassnijder. Er werden via waarneming.nl 115 exemplaren ingevoerd in 45 verschillende kilometerhokken. In de mei 2011 waren dit 69 exemplaren in 12 kilometerhokken.