Nieuws

Tv serie Alblasserwaard

Vanaf vandaag begint RTV Papendrecht de 28 delige serie over de Alblasserwaard uit te zenden.  Elke week zal er een nieuwe aflevering te zien zijn.

In deze afleveringen worden de natuur, geschiedenis, kerk, ambachten, mensen, dorpen en steden, de samenleving van toen, het watermanagement, de Tweede Wereldoorlog en ook de catastrofen in de Alblasserwaard behandeld.

De eerste aflevering (onderstaand) uit de tv serie "De Alblasserwaard" gaat zo een 10,000 jaar terug. Wij gaan terug naar de laatste ijstijd, het Holoceen. De ontwikkelingen van het landschapsbeeld van de Alblasserwaard gaan langzaam vormen te krijgen. Het landschapsbeeld van de Alblasserwaard werd daarnaast gevormd door rivierafzettingen.

In de beddingen en langs de oevers van de grote rivieren werden klei en zand afgezet, waardoor deze hoger kwamen te liggen.

In deze aflevering spreken wij over hoe een wiel ontstond, hoe de geschiedenis tot leven gebracht wordt en geven een klein overzicht wat u nog verwachten kunt in de volgende afleveringen.

<< Ga terug naar de vorige pagina