Nieuws

Lezing 3 april: Invasieve exoten. Invasieve wat???

Het woord invasie betekent: een grote toe stroom. Het woord exoot: uitheems, afkomstig uit andere aardstreken. Dus in dit geval een grote toe stroom van iets uit andere aardstreken. Het gaat hier om planten en/of  dieren uit andere gebieden van de wereld die naar ons toe komen en zich sterk kunnen uitbreiden. Soms gaat dat op een natuurlijke manier. Ook gebeurt het wel met opzet of juist zonder dat wij dat willen. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, kan die plant dusdanig uitgroeien en zich weer zo verspreiden dat hij onze inheems planten gaat overheersen. Onze inheemse planten worden verdrongen en kunnen zelfs in het geheel verdwijnen. Prettig voor de exoot, minder prettig voor onze inheemse flora. 

Er wordt onderzoek gedaan naar deze invasie van exoten. Hoe kunnen wij het voorkomen? Is het mogelijk een gebied zo in te richten dat zowel de exoot als de inheemse flora zich hier veilig voelen?    Maik Janssen van Floron (instituut dat onderzoek doet naar planten) geeft over dit onderwerp op woensdagavond 3 april een lezing in het Streek – natuurcentrum. De avond begint om 19.30 uur toegang 2.50 euro .

Streeknatuurcentrum Alblasserwaard

Matenaweg 1, 3356 LS Papendrecht 

0184-412618                                                                                                                                             

<< Ga terug naar de vorige pagina