Nieuws

In memoriam: Wim van den Berg

Op vrijdag 31 januari 2020 overleed Wim van den Berg. De man die in de vorige eeuw onder andere aan de wieg stond van Landschapsbeheer Zuid-Holland.

Een zeer gedreven kenner van de Alblasserwaard. Vanuit zijn werk en zijn grote interesse voor de knotwilg als belangrijkste streekeigen boom volgde hij zijn hart. Met vrijwilligers werkte hij vanaf het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw aan onderhoud en behoud van de knotwilg. Landschapselementen werden zijn passie. Waar anderen met pensioen gingen, bleef hij doorgaan. Hij was provinciaal ambtenaar en afkomstig uit een boerenfamilie: groot gebracht met boeren, paarden, weilanden en bomen.

Bij de Natuur en Vogelwacht "De Alblasserwaard" heeft Willem van den Berg een grote rol gespeeld. Hij was een vurig voorstander van de bouw van het Streeknatuurcentrum aan de Matenweg in Papendrecht. Na de oprichting van de Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard" in 1969 ontstond geleidelijk de wens om een eigen clubgebouw te hebben. Eind jaren negentig werd de droom steeds concreter. In samenwerking met Staatsbosbeheer werd een goede plek gevonden aan de Matenaweg. Dat het gelukt is om voldoende geld bij elkaar te krijgen, is zeker een grote verdienste van Wim van den Berg uit Giessenburg, de man achter de knotgroepen. Samen met Jaap Koedoot en anderen werd het knotten van hobby tot bijna werk!

De knotwilg past helemaal in het landschap van de Alblasserwaard. Daarom was er ook een streven om te zorgen voor meer knotbomen in plaats van minder. Nog sterker was de wens om de al aanwezige knotbomen goed te onderhouden. Een sterke lobby vanuit de vereniging en vanuit actieve knotgroepen bij de provinciale overheid zorgde ervoor dat knotbomen aandacht kregen. De provincie Zuid-Holland ging mee in het beschermen van knotbomen door onderhoud en een provinciale subsidieregeling voor het knotten van bomen stimuleerde het behoud. Bovendien bleek dit voor vrijwilligers een prima basis om geld bijeen te brengen voor de vereniging. De opening van het eigen gebouw begin deze eeuw was een mooi moment. Een eigen centrum voor de werkgroepen, de lezingen én de ontmoeting.

Helaas heeft Willem van den Berg er onvoldoende plezier van gehad. Door een verschil van mening liepen de wegen van de vereniging en die van een deel van de knotters uiteen.  Willem maakte van het redden van de knotwilg in het landschap zijn levenswerk. Tot op hoge leeftijd bleef hij zeer actief. Het leven bracht veel moeiten met zich mee en dat tekende hem. Het vrijwilligerswerk van Van den Berg zal voor hem van grote waarde zijn geweest om de tegenslagen te verduren.

Willem van den Berg had een groot hart voor de Alblasserwaard. Niet alleen de Natuur- en Vogelwacht kreeg geld vanwege het knotwerk. Ook anderen zoals bijvoorbeeld het Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt, de kinderboerderij in Alblasserdam, de Historische Vereniging West Alblasserwaard, het Gorcums dierenasiel, muziekvereniging Da Capo en vele andere organisaties konden zich verheugen in bijdragen.

Sjoerd Veerman, voorzitter Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard"
voormalig statenlid Zuid-Holland en daarna Landschapscoördinator Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

<< Ga terug naar de vorige pagina