Nieuws

14 april a.s. de Ledendag 2018

Beste leden,

Hierbij wil ik jullie graag uitnodigen om, op zaterdag 14 april aanstaande,  mee te doen aan de vierde Ledendag van onze vereniging. Deze Ledendag is een activiteit voor de leden. Vorig jaar zijn we ons bosperceel gaan verkennen. Dit jaar willen we een rondje lopen van  het streeknatuurcentrum (Matenaweg 1, Papendrecht) naar gasstation, en terug via het Alblasserbos. Tijdens de wandeling willen we kijken en stilstaan bij alles wat er bloeit en groeit, onder begeleiding van twee deskundigen Bram van Vliet van de plantenwerkgroep en Corné Stam van de vogelwerkgroep.  Het gebied van de Alblasserpoort is rijk aan natuurwaarden, mooie water- en oeverplanten, bosschages, bomen, insecten en vogels.

Bij terugkeer van ons centrum gaan we naar de Landschapstuin, alweer onze vereniging een handtekening zal zetten onder het concept Prachtlint van Blauwzaam.  De projectleider van het Prachtlint is Richard Slagboom. Hij zal ook iets vertellen over dit project.

We hopen dat de vrijwilligers van onze vereniging tijdens deze bijeenkomst hun nieuwe ‘verenigings’kleding kunnen showen. Vorig jaar is besloten om herkenbare kleding voor actieve vrijwilligers van de vereniging aan te schaffen. Bij Bevazet in Brandwijk heeft de vereniging kleiding voor leden van de werkgroepen gekocht.

Het programma is als volgt

14.45 uur inloop, koffie met gebak

15.15 uur wandeling in twee groepen

16.45 uur terug in Landschapstuin,

17.00 uur ondertekening Prachtlint samenwerking

17.30 uur drankje

18.00 uur maaltijd

19.30 uur

Deze activiteit is voor leden van de vereniging kosteloos.  Het vooraf aanmelden is wel nodig in verband met de goede voorbereiding. Als u zich nog niet heeft aangemeld, dan kan dat nog tot woensdag 11 april, 13.00 uur via mailadres voorzitter@nvwa.eu

 

<< Ga terug naar de vorige pagina