Natuurclub "Speurkids"

GESCHIEDENIS
De jeugdclub is 8 jaar geleden gestart. Enkele leden van de NVWA hoorden van kinderen in hun omgeving dat ze graag naar een natuurclub zouden willen. Die personen zochten medestanders en na wat brainstormsessies richtte Ruth van Stam, Ron Leeuwis, Freddy Godeke en Geri de Lange de Speurneuzen op. Ze zochten er leiding bij (vanuit andere werkgroepen) en startten met een groep van 20 kinderen. Vanaf begin liepen de aanmeldingen goed. Vaak door mond op mondreclame. De clubkinderen brachten hun brusjes,  neefjes, nichtjes en buurkinderen mee. Het tweede jaar startten we met twee groepen van 20 kinderen, eens per drie weken. Iedere groep had zijn eigen leiding, maar (grotendeels) hetzelfde  programma. In 2011 startten we voor het eerst weer met een groep, niet vanwege het gebrek aan kinderen, maar vanwege gebrek aan leiding.Doel van de natuurclub Speurkids is: Kinderen vanaf 8 t/m 12 jaar op prettige, toegankelijke manier in contact brengen met de natuur. Dit door middel van  kennis, sport en spel.

BETEKENIS
Een vereniging heeft leden nodig. Veel verenigingen hebben vooral oudere leden. Jonge leden zijn heel erg nodig om de vereniging voort te laten bestaan. Als je de jeugd jong enthousiast maakt voor de doelstelling(en) van de vereniging (o.a. mensen attent maken op de natuur)  is de kans aanwezig dat die (jonge) mensen ook betrokken blijven bij de vereniging. Dit is gewoonweg nodig., zowel voor de vereniging als voor de natuur, waar de  vereniging voor staat en gaat.

EXTRA INFO
De leden van de werkgroepen zijn betalende leden van de NVWA. De jeugd betaalt  contributie. 35 euro per jaar. Van dit geld worden alle materialen gekocht, per keer drinken en eten, uitjes en benzine voor het rijden naar uitjes e.d. We geven per jaar een gift aan de NVWA voor het gebruik van de ruimte. Sinds we onze eigen ruimte hebben verzorgen we zelf voor de leiding koffie en thee. We houden (samen met de scholenleiding, waarmee we de ruimte delen) de ruimte zelf schoon.

DOELSTELINGEN
1.Het bevorderen van het natuur-en milieubesef. Onze driewekelijkse thema's zijn allen gericht op dit onderdeel. We zijn geen gewone “hobbyclub”. We starten iedere bijeenkomst met een korte intro op het onderwerp van die morgen, middels een filmje/video, praatje oid. Ons steeds terugkerende thema is natuur/milieu en dit kragen we uit in de breedste zin van het woord op creatieve wijze. Steeds pakken we een andere invalshoek en hangen daar ons programma aan op.

2.Het beschermen van flora, fauna en het landschap. Hier wijzen we de kids regelmatig op. We proberen ze respect bij te brengen voor al wat leeft en maken hen attent op het belang hiervan voor de toekomst.

3.De studie van flora, fauna en het landschap. Kinderen leren “spelend” dus pakken ze dit gedeelte al doende mee.

Doordat onze club uit kinderen bestaat, zijn de resterende drie doelstellingen van de vereniging voor ons minder van toepassing.

HOE HET DOEL TE BEREIKEN?
Door een goed programma aan te bieden, reageren kids enthousiast en blijven we bij onze doelen.

MET WIE?
Met enthousiaste begeleiding en kids.

MIDDELEN
We maken gebruik van: Video, boeken, laptop, dvd enz. En tijdens de uitvoering praktische middelen als touw, kaartjes e.d.

LEIDING
Geri de Lange-Mes (voorzitster en penningmeesteres), Ron (vice-voorzitter) en Gerke Leeuwis (zijn afwisselend aanwezig,) Ruth van Stam, Aart en Erika van Soest (zijn afwisselend aanwezig), Krijn Visser, Ed Grootveld, Petra en Roelof Tromp (zijn afwisselend afwezig). Janna Godeke en …... juniorleidsters.
Carel Conrad ; aevansoest@filternet.nl ; r.en.g.holdvast@tele2.nl ; Krijn Visser ; Ries van Drongelen; b.g.delange@planet.nl; r.n.vanstam@hetnet.nl  Petra en Roelof tromp ; Yanna Godeke

CONTACTEN
Binnen de NVWA
hebben we eens per jaar een knotochtend met de knotters en meestal ook eens per jaar vogels kijken met een aantal vogelaars van de NVWA. Als we zelf de kennis missen voor een specifiek onderdeel, zoeken we contact met een meer deskundige in de organisatie.

Buiten de NVWA
Natuurorganisaties; Enkele keren per jaar maken we een natuuruitstapje, bijv. door te gaan kanoen in de Biesbosch, naar het Kwakjeswater bij Oostvoorne of naar de Natuurschool bij Stellendam. Dan leggen we vooraf contact met de organisatie ter plekke en overleggen wat zij toe kunnen voegen aan het programma. Particulieren: Ook gaan we bijv. naar de Groentezaak van Van Os, een biologische boer in de omgeving enz. Via internet maken we gebruik van de expertise t.a.v. Specifieke onderwerpen.

HET UITDRAGEN VAN KENNIS
Gaat bij ons vooral via sport en spel. Wij hopen dat er van al die items iets blijft hangen en dat de kids dit meenemen in hun verdere leven.