Inventarisaties

Leden van de Vogelwerkgroep monitoren ieder jaar in opdracht van het Waterschap Rivierenland de vogelstand in de Boezems van Kinderdijk.

Montoringsverslag 2016 Boezems Kinderdijk

In 2016 is net als eerdere jaren door een aantal  leden van de vogelwerkgroep broedvogelmonitoring en wintervogelmonitoring uitgevoerd in boezems Kinderdijk. Het verslag van deze tellingen en de ontwikkelingen van belangrijke soorten in dit gebied is hier te lezen. Klik op het verslag om het te lezen!

   

 


Het verslag van 2015 staat nu online, zie de bijlage! Klik hier.

Één van de voornaamste activiteiten van de vogelwerkgroep is het inventariseren van verschillende gebieden in de Alblasserwaard. Deze BMP (Broedvogel Monitoring Project) tellingen verricht volgens een vastgestelde methode. De BMP tellingen vinden bijvoorbeeld plaats in de Boezems Kinderdijk, een Natura2000 gebied met unieke broedvogelsoorten zoals Zwarte Stern, Purperreiger, Snor, Porseleinhoen en andere moerasvogels. Daarnaast worden de Alblasserbossen (Papendrecht, Oud-Alblas, Grote Nes) geïnventariseerd. In de afgelopen jaren is gebleken dat naarmate de bossen ouder worden, ook de soortensamenstelling veranderd. Zo is bijvoorbeeld de Fitis, een soort van half-open landschappen, in aantal afgenomen, terwijl de Grote bonte specht is toegenomen. Ook de Boomklever, liefhebber van oude bomen, wordt steeds vaker gezien.

Naast de BMP (Broedvogel Monitoring Project) tellingen, die gericht zijn op gebiedsspecifieke broedvogels, houdt de VWG zich ook bezig met het inventariseren van kolonievogels en zeldzame broedvogels.

Download hier het Broedvogelverslag Boezems Kinderdijk 2011:


Op korte termijn zullen ook de broedvogelverslagen van de voorgaande jaren online gezet worden.

Veel leesplezier!