Inventarisaties

Één van de voornaamste activiteiten van de vogelwerkgroep is het inventariseren van verschillende gebieden in de Alblasserwaard volgende de BMP (Broedvogel Monitoring Project) methode. De BMP tellingen vinden onder andere plaats in het Natura2000 gebied Boezems Kinderdijk en de Alblasserbossen (Papendrecht, Oud-Alblas, Grote Nes). 

De boezems Kinderdijk bevatten unieke broedvogelsoorten als Zwarte Stern, Purperreiger, Snor en Porseleinhoe. In de Alblasserbossen wordt de veroudering sinds de aanplant op de voet gevolgd. Zo neemt de Fitis, een soort van half-open bos, de laatste jaren af, terwijl de Grote bonte specht toeneemt. De  Boomklever, liefhebber van oude bomen, wordt steeds vaker gezien.

Naast de BMP (Broedvogel Monitoring Project) tellingen, die gericht zijn op gebiedsspecifieke broedvogels, houdt de VWG zich ook bezig met het inventariseren van kolonievogels en zeldzame broedvogels.

Monitoringsverslag 'Boezems Kinderdijk'

In opdracht van het Waterschap Rivierenland de vogelstand in de Boezems van Kinderdijk. De verslagen per jaar zijn hieronder te lezen.