Excursieverslagen

Impressie van de excursie in de Biesbosch

Op 24 en 25 augustus vond de excursie naar de Biesbosch plaats. De start was om op vrijdag om 19 uur, de nacht werd doorgebracht in een onderkomen van Staatsbosbeheer, midden in de Biesbosch. Een en ander was mogelijk dankzij de medewerking van boswachter en PIWG-lid Theo Muusse.

Het was de bedoeling dat we de avond en nacht zouden nachtvlinderen, maar vanwege de regen is dat niet doorgegaan. Zaterdag hebben we met een boot diverse plaatsen bezocht en een aantal leuke soorten gezien. Het meest bijzonder was wel de Dipsacus strigosus, een soort die alleen in de Biesbosch voorkomt en (nog) geen Nederlandse naam heeft. Hij lijkt het meest op de Kleine Kaardebol en is daar ook lange tijd voor versleten. Tot iemand zag dat hij net iets anders was. Andere bijzondere soorten: Groot nimfkruid, Driekantige bies, Slijkgroen, Goudknopje. In totaal werden 175 soorten gezien. Ook de Zeearend en de Visarend werden waargenomen, zij het op grote afstand.

De onderstaande foto's zijn gemaakt door Gerda Komen


   
       Dipsacus strigosus
     
                                                      Knikkend tandzaad met grote lintbloemen


Ons vervoermiddel tijdens de excursie

 
 

  Boven: Landschap in de Biesbosch
  Onder: Een Ree liet zich tot op korte afstand bekijk
en
  Kleine egelskop