Knotgroep "de Kievit"

De knotgroep "De Kievit" staat onder leiding van Nico Blom en is een van de werkgroepen van onze vereniging. De werkgroep is op 29 november 2000 van start gegaan met een 4-tal mensen en is inmiddels uitgegroeid tot 16 vaste medewerkers en 4 parttimers.

Iedere woensdag- en zaterdagochtend, in de maanden november tot en met maart, trekken zij er op uit om knot en zaagwerkzaamheden te verrichten en in de maanden april tot en met mei wordt er haardhout verzorgd en in de maanden juli tot en met oktober wordt de zomersnoei verricht.

De werkzaamheden beginnen op beide dagen op 9.00 uur en duren tot 12.00 uur. Gezelligheid en vrijblijvendheid staan hoog in het vaandel van deze werkgroep! De verzamelplaats is het Educatief Streekcentrum" Alblasserbos" aan de Matena te Papendrecht.

Wie meer wil weten kan contact opnemen met Nico Blom, telefoon 0184-652249