Amfibieën- & Vissennieuws

Vrijdag 11 mei Rugstreeppaddenexursie
Donderdagavond riepen de eerste Rugstreeppadden in polder Nieuw-Lekkerland.
De Rugstreeppad is een zeldzame beschermde soort die gelukkig in de Alblasserwaard nog op verschillende plekken voorkomt. Vrijdagavond 11 mei gaan we op zoek naar deze stoere pad. Zou u ook mee willen zoeken stuur dan een mailtje naar r.slagboom@planet.nl

Hoort u zelf een Rugstreeppad, voer deze dan in op waarneming.nl
Hier kunt u het geluid vinden van een roepende Rugstreeppad.Eindelijk in het netje (april 2012)
Na vele duizenden scheppen met het grote RAVON schepnet is het dan ook echt gelukt
een Grote Modderkruiper in de Alblasserwaard te vangen. Tijdens het inventariseren voor de Visatlas Zuid-Holland was het opeens raak in het Kraaiebos.

Zie hier de waarneming!
 

Roepende Heikikkers in de herfst! (november 2011)
Leen den Ouden hoorde op 5 november roepende Heikikkers in de Heemtuin van het Streeknatuurcentrum. Door het warme weer waren de beestjes een beetje in de war en dachten dat het voorjaar al was aangebroken. Ook op andere plekken in Nederland riepen Amfibieen. http://alblas.waarneming.nl/waarneming/view/61589929

 

Pareltje in de Waard (voorjaar 2010)
Ergens in het zuidoosten van de Alblasserwaard is een klein paradijsje.
De vriendelijke eigenaar heeft dit stukje land omgetoverd tot een Luilekkerland voor salamanders en andere amfibieën. 7 jaar geleden vond hij tijdens werkzaamheden in z’n tuin voor het eerst een grote salamander, het bleek een Kamsalamander. De Kamsalamander is een Europees beschermde soort, die erg zeldzaam is in de Alblasserwaard.

In deze tuin vond de Kamsalamander alles van z’n gading: kleine heldere slootjes, rommelige overhoekjes voor de overwintering en mooie poelen om zich voort te planten. Na z’n eerste vondst zag de eigenaar ieder jaar wel Kamsalamanders in z’n tuin.
Op uitnodiging mochten wij (Pieter, Hendrik-Jan, Cors en ik) ook een kijkje nemen in deze prachtige tuin.

Daar konden, ook wij, genieten van deze “reuzen” onder de salamanders. Daarnaast vonden we nog een tiental Kleine Watersalamanders, Gewone Padden en enkele Groene Kikkers. Het is erg leuk om te zien hoe zo’n kleinschalig initiatief kan leiden tot zo’n natuurrijkdom.


OPROEP
Wij zijn voor het actualiseren van diverse kilometerhokken in de Alblasserwaard, op zoek naar waarnemingen van enkele amfibie- en vissensoorten. Het betreft hier vooral Europese Habitatrichtlijnsoorten zoals de Grote Modderkruiper, Rugstreeppad, Heikikker en Kamsalamander. Ziet of hoort u één van deze soorten dan kunt u deze invoeren op de website van de NVWA http://www.nvwa.nl/waarnemingen/hoofdpagina.htm
en/of doorgeven via r.slagboom@planet.nl. Natuurlijk mag u ook andere soorten doorgeven, graag zelfs, want met u waarnemingen zijn wij beter in staat de natuur in de Alblasserwaard te beschermen.


VISSEN EN PADDEN IN POLDER BLOKWEER

Vrijdagavond 29 mei (2009) trok een bont gezelschap, bewapend met grote schepnetten, polder Blokweer te Alblasserdam in. Dit alles in het kader van de excursie “Vissen en padden in Polder Blokweer”. Deze excursie werd georganiseerd door de werkgroep Amfibieën en Vissen van de NVWA in samenwerking met RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland)

Tijdens de excursie kregen de 18 deelnemers van Edo Goverse (RAVON), Richard de Jong (RAVON) en Richard Slagboom (NVWA) uitgebreide informatie over de herkenning en leefwijze van de, in polder Blokweer, aanwezige vis- en amfibieënsoorten. 

Onderweg werden een aantal sloten bevist, waarna de vangst uitgebreid werd bekeken en op naam gebracht. Dit bleek overigens niet altijd even eenvoudig. Uiteindelijk kwamen er toch een aantal leuke soorten op de lijst te staan. Zo lukte het zelfs om een Bittervoorn in de netten te krijgen. Een zeldzame en zwaar beschermde soort, waarvan het vrouwtje de eitjes met behulp van een legbuis in een grote zoetwatermossel legt.

Corné Stam (in het dagelijks leven vogelaar) wist een Vetje (Leucaspius delineatus) te vangen, een kleine vissoort, waarvan het voorkomen in de West-Alblasserwaard tot op heden nog onbekend was. In totaal zijn er 10 verschillende soorten vissen gevangen, waarbij de Kleine Modderkruiper er met 27 stuks uit sprong. Ook werden er 6 soorten amfibieën gehoord en gezien.

Polder Blokweer was overigens niet zomaar uitgekozen als locatie voor deze excursie. De Alblasserdamse polder maakt namelijk deel uit van het NATURA 2000-gebied “Boezems Kinderdijk” en herbergt een groot aantal (Europees) beschermde vis- en amfibieënsoorten. Zo leeft er o.a. een grote populatie van de Heikikker en de Rugstreeppad, die zich later op de avond goed lieten horen.

RESULTATEN

VISSEN   AMFIBIEEN  
Voorn spec. 3 Bruine kikker 1
Kleine modderkruiper 27 Meerkikker > 2
Bittervoorn 1 Bastaardkikker > 10
Brasem 1 Gewone pad 22
Vetje 1 Rugstreeppad > 5
Baars 1 Kleine watersalamander 9
Snoek 1    
Zeelt 1 overige  
10 doornige stekelbaars 18 Rode Amerikaanse rivierkreeft     1