Amfibieën- en Vissenwerkgroep

AMFIBIEEN IN DE WAARD

Met honderden kilometers sloten, vlieten, weteringen en boezems heeft de Alblasserwaard genoeg leefgebied voor amfibieën. In de Alblasserwaard kunnen we 9, van de 16 in Nederland voorkomende amfibieën, vinden.
Sommige soorten zijn algemeen verspreid zoals de gewone pad en de bruine kikker. Maar op sommige plaatsen zijn ook enkele zeldzame en zelfs Europees beschermde soorten te vinden zoals de Kamsalamander, Heikikker en de Rugstreeppad.

De Alblasserwaard herbergt zelfs de belangrijkste Heikikkerpopulatie van West-Nederland. Helaas komt het nog vaak voor dat er leefgebied van amfibieën verloren gaat door de oprukkende bebouwing en intensieve veeteelt. Maar gelukkig kunnen we in het voorjaar en de zomer in de Alblasserwaard nog genieten van de oer-Hollandse kikkerconcerten.