Activiteiten PIWG

Activiteiten 2016

Voor alle activiteiten geldt: informatie en aanmelden bij de coördinator van de PIWG
Bram van Vliet (acvanvliet@hetnet.nl)

 

Mossenavonden 19.30 SNC op woensdagen PIWG tot 13 april, altijd informeren bij de coördinator of het door gaat.


Op 20 april starten de inventarisaties, wekelijks meestal op woensdagavond. Informeer bij de coördinator naar tijd en plaats.

 

Excursies 2016

Hoe wil de PIWG dit bereiken?

Door het organiseren van excursies binnen en buiten de Alblasserwaard. Deze excursies gaan naar bloem- en insectenrijke gebieden. Zie de activiteiten /agenda. Aanmelden voor en informatie over de activiteiten zijn op te vragen bij de coördinator van de PIWG. 's Winters gaat de aandacht uit naar mossen. Doel van de excursies is -naast een gezellig samenzijn- het vergroten van de kennis van planten. Daarbij wordt rekening gehouden met het verschil in kennis van de deelnemers. Iedereen is welkom. Mensen met meer kennis van planten willen hun kennis graag overdragen aan mensen met minder kennis.